Erudit-Café

24.11.2020

Clubul viitorilor economişti – Erudit-Café

10390123_685856048148276_9014684375885007864_n Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale la un înalt standard presupune un parcurs îndelugat şi, în acest sens, IRIM, în decursul celor 13 ani de activitate, axat pe calitate, profunzime şi esenţă a reuşit să pregătească specialişti de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o eficientă activitate politică, diplomatică, economică, comunicaţională atît pe plan naţional, cît şi internaţional.

În vederea integrării tinerilor economişti în contextul actual al societăţii informaţionale şi al unei economii bazate pe cunoaştere, Facultatea Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale educă şi instruieşte în spiritul concepţiei moderne, specifice economiei de piaţă. Un exemplu relevant de instruire participativă a studenţilor în cadrul acestei facultăţi este “Clubul viitorilor economişti”, constituit la 21 februarie 2013, ghidat de lectorul superior Natalia Antoci.

100_8975Scopul activităţii clubului constă în formarea deprinderilor de lectură critică, retorică şi argumentare în vederea dezvoltării competenţelor lingvistice, a formării atitudinilor de toleranţă faţă de pluralismul opiniilor, a culturii economice, valorilor libertăţii economice şi politice şi a spiritului antreprenorial, ca premise ale progresului economic şi social.
Studenţii au manifestat un interes deosebit, implicîndu-se activ în dezbateri.

Membrii “Clubului viitorilor economişti” au participat în cadrul jocului intelectual “Erudit-Café” – emisiune televizată realizată de Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale în cooperare cu Moldova 1.