Imagini impresionante cu participanţii Olimpiadei Naţionale de Drept

06.04.2020

Olimpiada Naţională de Drept, Ediţia I, în data de 5 mai 2017 şi-a desemnat cîştigătorii:

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Chişinău;

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova.

Echipele laureate au fost premiate cu diplome, cărţi şi premii băneşti. Tuturor participanţilor, inclusiv membrilor juriului şi grupului organizatoric li s-au conferit diplome de onoare pentru înalta contribuţie la desfăşurarea Olimpiadei.

IRIM aduce sincere mulţumiri instituţiilor care au acceptat provocarea să participe şi să se implice în buna desfăşurare a acestui eveniment.  Împreună am împărtăşit o experienţă unică, în care studenţii au avut oportunitatea să stabilească relaţii de parteneriat şi cooperare între instituţiie de învăţămînt superior din Republica Moldova.

Sincere felicitări,  succese şi realizări prodigioase!