O vizită la „Casa-Muzeu Alexandr Pușkin”…

21.08.2019

În data de 11 februarie curent, un grup de studenţi din cadrul Facultăţii Limbi Străine IRIM au efectuat o excursie la „Casa-Muzeu Alexandr Pușkin”, care se află pe strada Anton Pann 19, oraşul Chişinău. Obiectivul vizitei a constituit documentarea și familiarizarea studenţilor cu momente inedite din viaţa şi opera marelui poet rus: informații despre activitățile sale atât din Rusia ţaristă, cât şi din Chişinău, despre personalitatea, apropiaţii și familia sa.

Impresii și emoții ale studentei Tatiana Sava, anul III, Facultatea Limbi Străine:

Marele poet rus Alexandr Puşkin în poemele sale reuşea să atingă sufletul oricui. Poemul scris în 1819, ce a fost dedicat lui N. Tolstoi, demonstrează acest fapt:

 ˝Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье
,
И легкокрылую любовь
,
И легкокрылое похмелье
!

До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью 
жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!˝.

În poemele sale, cititorii descopereau un nou stil de cunoaştere, dialectul local, măiestria cu care poetul combina naraţiunea cu idila, teatrul şi satira. Muzeul ne-a deschis o mică ferestruică prin care am putut descoperi trecutul poetului, parcul din spatele casei, în care poetul îşi aduna gândurile, plimbânduse printre alei…. obiectele, mobilierul, cărţile și schițele cu autograful poetului.