Program de mobilitate trening, Erasmus +, Acţiunea K 107

19.10.2020

În perioada 23-27 septembrie curent, în cadrul Programului de mobilitate trening, Erasmus+, Acțiunea K107, dr. conf. univ. Alexandru Jadaneant, Universitatea de Vest din Timişoara a efectuat o vizită de mobilitate la Institutul de Relații Internaționale din Moldova. În data de 25 septembrie a ţinut o prelegere cu genericul: „Organizaţiile internaţionale: misiuni, influenţe asupra statelor europene”.  În cadrul întîlnirii au participat studenți de la toate programele de studii, Ciclul I și II. Fiind receptivi și intrigați de subiectul discutat, aceștea au fost interesați de diverse probleme actuale cu care se confruntă Uniunea Europeană.