Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” a primit statut de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria „B”

26.01.2021

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” a primit  statut de publicaţie ştiinţifică de profil, categoria „B”, prin Decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 16 din 9 iulie 2019 cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice. Rezultatul obținut se datorează efortului depus de către echipa redacțională a revistei (Redactor-șef: Sergiu NAZARIA, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar; Redactor-șef adjunct: Ludmila ROŞCA, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar; Redactor-științific: Valentin BENIUC, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar; Redactor-coordonator: Natalia Ciobanu) și a Membrilor Colegiului de redacție – savanți consacrați, cercetători, profesori și conferențiari din țară și de peste hotare.

Aducem sincere mulțumiri tuturor autorilor studiilor științifice publicate în Revista Relații Internaționale. Plus! 

115956663_928661507559346_1532728700273461558_o