Sesiunea de iarnă la Școala Doctorală IRIM a studenților doctoranzi din Statul Israel

09.08.2020

În ianuarie 2019, la Școala Doctorală IRIM s-a desfășurat sesiunea ordinară de iarnă a studenților doctoranzi (cetățeni străini) din primul an de studii, frecvență redusă, de la următoarele programe de studii:

561.01 Teoria, metodologia politologiei, instituţii şi procese politice.

562.01 Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei.

521.02 Economie mondială, relaţii economice internaţionale;

Agenda sesiunii a inclus:

  1. Susținerea examenelor:
  • Probleme actuale ale managementului politic;
  • Instituții și procese politice;
  • Evoluția sistemelor securității naționale și internaționale;
  • Diplomație: istorie, contemporaneitate și perspective de dezvoltare;
  • Doctrine economice;
  • Probleme ale managementului și marketingului internațional în condițiile contemporane.
  1. Masa rotundă „Managementul programelor de studii pentru cetățenii străini la Școala Doctorală IRIM, pentru anul 2019”. În cadrul acestei activități, doctoranzii au discutat cu personalul didactic și conducătorii științifici aspecte ce vizează elaborarea tezelor de doctor din perspectiva actualității și implementării în practica social-politică și economică, inclusiv prevenirea fraudei, a plagiatului în cercetarea științifică.
  2. Susținerea publică a proiectelor de cercetare.
  3. Excursie în orașul Chișinău: turul de oraș, cu vizitarea celor mai importante obiective cultural-turistice.