Stagiere de perfecționare în domeniul managementului universitar la Universitatea MGIMO din Moscova

05.06.2020

În perioada 23- 28 aprilie 2018, o delegație a cadrelor didactico-științifice de la Institutul de Relații Internaționale din Moldova (IRIM) – Victor Stepaniuc, Iurii Crotenco, Boris Corețchi, Tatiana Andreeva, Natalia Ctitor și Liliana Beniuc, a realizat o stagiere de perfecționare în domeniul managementului universitar la Universitatea MGIMO din Moscova.

MGIMO este una dintre cele mai prestigioase universități europene în domeniul pregătirii cadrelor la specialitățile și specializările – diplomație, relații internaționale, administrație publică, drept internațional.
În cadrul stagierii, la Universitatea MGIMO din Moscova, delegatia IRIM-lui a avut mai multe întrevederi oficiale și de lucru cu prorectorii MGIMO Kozhokin Ev. si Loginov Ig., decanii Bulatov Iu. și Sardarean Gh., precum și cu alți conducatori ai subdiviziunilor MGIMO. De asemenea, în 
cadrul unor discuții și negocieri cu administrația  MGIMO a participat și Dl Andrei Neguța, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă.

În cadrul discuțiilor cu conducerea MGIMO, delegația moldovenească a subliniat interesul IRIM-lui pentru:
a) realizarea proiectelor și programelor de colaborare în spațiul european și regional;
b) organizarea și participarea la conferințele științifice organizate de ambele părți;
c) mobilitatea academică;
d) publicarea articolelor științifice a savanților ambelor instituții în revistele științifice ale IRIM și MGIMO etc.
Conducerea MGIMO a acceptat propunerile venite din partea IRIM-lui și a demonstrat interes pentru activitatea științifică a profesorilor noștri, expuse în monografiile Istoria Moldovei în 3 volume și Istoria gîndirii social-politice, editate la IRIM în anii 2016-2017.
O surpriză pentru delegația moldovenească a fost vizita la biblioteca carților rare de la MGIMO, unde sunt păstrate edițiile unicale ale lucrărilor savanților moldoveni Nicolae Milescu-Spataru (Китайское государство, 1685г.) și Dimitrie Cantemir  (Состояние махомеданской религии, 1722г.).