Susținerea examenelor de doctorat ale studenților-doctoranzi din Israel

21.08.2019

În perioada 10-15 decembrie curent, un grup de cadre didactico-științifice de la IRIM (Ludmila Roșca, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar; Iurii Crotenco, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar; Vasile Sacovici, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar) au efectuat o vizită de lucru în Israel, unde au participat la susținerea examenelor de doctorat la disciplinele: Economie mondială şi relații economice internaționale; Istoria şi teoria relațiilor internaționale; Metodologia cercetării fenomenelor social-politice și economice.