Andrei PĂLĂDUŢA, Secretar I – Afaceri consulare, relaţiile cu diaspora, cooperarea domeniului umanitar, Ambasada RM în Turcia

02.04.2020

Implicarea dinamică a profesorilor, precum şi a discipolilor IRIM în activităţi extracurriculare, inclusiv proiecte şi programe internaţionale, sunt temeiul metamorfozelor dintr-o instituţie încorsetată în cadrul naţional, în una capabilă să concureze şi să se impună pe arena europeană şi internaţională.