Nicolai AFANAS, Şef al Catedrei Relaţii Internaţionale, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

09.12.2018

Profesionalismul şi experienţa corpului didactic, îmbinat cu cercetări ştiinţifice plurivalente în metadomeniul relaţiilor internaţionale a profesorilor şi studenţilor, contribuie la creşterea calitativă a produsului finit a IRIM-ului – absolventul.