Cambridge exam

Cambridge English Qualifications sunt examene aprofundate, care sunt acceptate de mii de organizații internaționale. Ele acordă o notă de excelență și deschide ușile către învățământul superior – Ciclul I, II și III.

Cambridge English Certificate este recunoscut de către peste 20.000 de universtități din lume, certificatul acordă posibilitatea angajării în numeroase organizații naționale și internaționale.

Sunt multe oportunități și pentru tineretul din Republica Moldova.

Cel care posedă Cambridge English Certificate, nu susține :

  • examenul de Bacalaureat la limba engleză, deoarece nota se consideră automat 10(zece)
  • examenul de admitere la Școala Doctorală, deoarece calificativul se consideră automat «admis»

În fiecare an în luna octombrie – noiembrie, IRIM organizează cursuri pentru doritorii de a se pregăti pentru susținerea examenului pentru a obține Cambridge English Certificate.

În acest an, cursurile încep din data de 10 octombrie 2017.

Toți doritorii de a se înscrie la cursuri se pot adresa pentru informații suplimentare la nr. de telefon 022-210985