Modelul ONU–IRIM

MUN-IRIM
Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) organizează anual simularea şedinţelor Organizaţiei Naţiunilor Unite. Modelul ONU reprezintă o sinteză de conferinţe axate pe teoria jocului intelectual, pe parcursul cărora studenţii reproduc activitatea organelor ONU.

Participanţii la Modelul ONU – studentii, in calitate de delegaţi şi observatori sunt puşi în rolul de reprezentanţi oficiali ai ţărilor-membre ale ONU, invitaţi la conferinţă pentru a discuta problemele de pe agenda comitetului lor.

În cadrul modelului, delegaţii expun  poziţia oficială a statului pe care îl reprezintă. Elaborarea rezoluţiei este ultima fază a dezbaterilor, realizarea lui fiind posibilă doar cumulând toate interesele statelor membre într-un compromis, care stă la baza documentului final.

irim-monu

Este de remarcat că şedinţele de simulare a Modelului ONU se  desfăşoară în limbile de comunicare internaţională – engleză şi franceză. În acest context, în calitate de participanţi la şedinţe sunt selectaţi studenţii care cunosc foarte bine aceste limbi de circulatie internationala.

Simularea şedinţei Consiliului de Securitate al ONU are drept scop educarea şi formarea tinerei generaţii în spiritul valorilor democratice, toleranţei, consolidării încrederii şi înţelegerii între popoare, care permite, ca orice problemă sa fie soluţionată prin intermediul negocierilor.

Simularea şedinţei Consiliului de Securitate al ONU contribuie la însuşirea regulilor de procedură, care determină activitatea acestui înalt for internaţional, contribuie la cunoaşterea aspectelor ce alcătuiesc agenda de lucru a Consiliului de Securitate al ONU, la elucidarea poziţiilor-cheie ale membrilor ONU.

În ultimii ani, în cadrul simulării Modelului ONU, au fost  puse în discuţie probleme de interes mondial, s-au căutat soluţii pentru acestea, au fost abordate mai multe subiecte complicate de politică internaţională inclusiv:lupu-mun-irim

  • Combaterea traficului de fiinţe umane;
  • Combaterea saraciei in tarile subdezvoltate;
  • Probleme globale ale dezvoltarii durabile;
  • Măsurile de asigurare a stabilităţii şi securităţii în Libia;
  • Gestionarea migraţiei şi asistenţa pentru refugiaţii din zonele de conflict” etc.

În acest context, studenţii IRIM au simulat activitatea statelor membre ale  ONU inclusiv, Republica Moldova, reprezentând poziţia acestora în subiectele preconizate.

În cadrul şedinţei anuale  al Modelului  ONU-IRIM participă activ reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, ai Ministerului Educaţiei, membri ai corpului diplomatic, acreditaţi în Republica Moldova, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai structurilor  non-guvernamentale, experţi în domeniu, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Proiectul extracurricular Modelul ONU vine să complementeze cursurile curriculare la specialităţile Relaţii Internaţionale, Drept Internaţional şi reuneşte eforturile cadrelor didactice şi a studenţilor pentru implementarea activă a cunoştinţelor şi competenţelor întru modelarea perspectivelor de politică internă şi externa.

concluzii-finaleIRIM este unica universitate din Moldova, care anual organizează aceasta modelare intelectuala Modelul ONU, ce oferă studenţilor de la specialităţile relaţii internaţionale, ştiinţe politice, drept şi limbi străine posibilităţi suplimentare să-si fortifice cunoştinţele şi deprinderile practice in domeniul diplomaţiei, dreptului si relaţiilor internaţionale.
Concluziile formulate în urma dezbaterilor  sunt incluse in Rezoluţia finala si adresate autoritatilor publice din Republica Moldova.

Evenimentul este reflectat anual de mass-media (Jurnal TV, TV7, CTC, REN TV, Accent TV etc.). Studenţii cu cele mai înalte performante anual sunt menţionaţi cu diplome de onoare.