Senatul Studențesc

Nr d/o Numele Prenumele Funcția Număr de contact email Facultatea
1. Castraveț Ada Președinte 068286103 Relații Internaționale și Științe Politice, anul I
2. Alena Vasilioglo Prim Vice-președinte 069457369 Drept, anul I
3. Evghenii Alexeev Vicepreședinte 060928790 Relații Internaționale și Științe Politice, anul I
4. Ecaterina Socur Secretar General 069685661 Limbi Străine, anul I
5. Marcel Apopii Departament Resurse Umane 069266292 Drept, anul I
6. Ion Moldovan Departamentul Cultură 061123656 Relații Internaționale și Științe Politice, anul I
7. Serghei Poberejnîi Departament Relații Externe 069833736 Drept, anul I
8. Cornelia Rotari Membru 078845875 Relații Internaționale și Științe Politice, anul I
9. Ana Melnic Membru 060797381 Limbi Străine, anul I