Presentations №2. EU foreign policy and security strategy in a changing environment of international relations (I) 16/03/2018

Înregistrarea participanților de la 09.00 – 09.30

PROGRAM

09.30 – 10.00  INTRODUCERE:

Valentin BENIUC, Doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, Rector IRIM. Scopul Strategiei Globale pentru politica externă și de securitate europeană.

 Ludmila GOLOVATAIADoctor în științe economice , conferențiar universitar, coordonator de proiect Jean Monnet MIGIEUS. Uniunea Europeană pentru pace și securitate.

 10.00 – 11.00  DISCURSURI PRINCIPALE:

OSTALEP Valeriu, director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice şi Securitate, ex-viceministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. ”Politica UE de securitate Si apărare comună”

BURIAN Alexandru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, director al Institu¬tului de Cercetări Strategice al Universităţii de Studii Europene din Moldova, consul¬tant ştiinţific al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar ”Politica externă EUROPEANĂ: obiective, instrumente și realizări”

11.00 – 13.00  DISCURSURI

MODERATOR:

BENIUC Liliana, doctorand, lector universitar, Institutul de Relații Internaționale din Moldova

MÎNZARARI Daria, studenta anului I, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice , IRIM „EC – как субъект международной безопасности: перспектива становления и укрепления”

BUDEI Victoria, studenta anul III, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice , IRIM  „Основные направления внешней политики безопасности ЕС. Политика ЕС с большими и малыми странами

NEGARĂ Zinaida, studenta anul III, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice, IRIM Impactul terorismului asupra securității Uniunii Europene și metodele lui de contracarare”,

SANDU Nadejda, studenta anul II, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice, IRIM „Politica Europeană de Vecinătate și impactul ei asupra Republicii Moldova ”,

STĂVILĂ Mihaela, studenta anul III, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice, IRIM Cele 15 runde de negocieri între UE și Republica Moldova privind elaborarea Acordului de Asociere”,

CHIROȘCA Svetlana, studenta anul II, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice, IRIM “Rolul Uniunii Europene în prevenirea și soluționarea conflictelor”,

PAUZĂ DE CAFEA 13.00 – 13.30

DISCURSURI 13.30 – 16.00

MODERATOR:

STRATULAT Natalia, doctorand, lector universitar, Institutul de Relații Internaționale din Moldova

PROZOROVSCHI Andrei, studentul anului III, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice , IRIM „Conflictul transnistrean în contextul Politicii de Securitate și Apărare a UE”,

MOROȘANU Inga, studenta anul II, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice, IRIM „Parteneriatul Estic: premisele creării și importanța lui pentru Republica Moldova”,

BUCEA Nichita, studentul anului II, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice , IRIM „Сотрудничество Республики Молдова с ЕС в рамках Восточного Партнерства”,

CARAMALAC Stepan, studentul anului III, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice , IRIM, „Миграционная политика ЕС

SAMCIUC Nicolae, studentul anului II, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice , IRIM „Impactul politicii de securitate a UE asupra securității Republicii Moldova”

GACHIUȚĂ Georgeta, studenta anul III, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice, IRIM. „Securitatea informațională în politica externă a Uniunii Europene

FRIMU Tudor, studentul anului III, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice , IRIM, ”Politica externă și de securitate comună în tratatele de la Maastricht și Amsterdam”

ANDRUH Ecaterina, studenta anului I, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice, IRIM „Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС”,

POPOV Egor, studentul anului III, Facultatea Relații Internaționale și Studii Politice , IRIM  „Strategia de Securitate Globală a Uniunii Europene: analiză și comentarii”

16.00-16.15 Concluzii și Recomandări