Presentations for roundtable debates 2017-2018

To see the presentations shared by the speakers, click on the given name.

–      Ludmila GOLOVATAIA.,Coordonatorul proiectului Jean Monnet Module MIGIEUS O Europă mai deschisă și mai sigură (смPrezentare Golovataia L.)

–      Alexandru GRIBINCEA, Doctor Habilitat, professor universitar, ULIM. Criza migranților: migrația către Europa este explicată în șapte diagrame. (см. Prezentare Gribincea A.)

–      Petru ROŞCA, Doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, ULIM. Migrația și UE Provocări, oportunități, rolul BEI. (vezi Prezentare Rosca P.)

–      Mihaela STICEA – Dilema securității Uniunii Europene în contextul crizei migraționale, Masteranda , anul I, Specializarea: Studii Diplomatice, IRIM

–      Dana PAIU – Impactul migrației – destabilizare sau progres,  Doctoranda anului I, Școala Doctorală a IRIM

–      Georgeta GACHIUȚA V. – Migrația – factor de securitate? anul III, Specialitatea Relații internaționale, IRIM

–      Stepan CARAMALAC – Влияние миграции на формирование цивилизаций, anul III, Facultatea Relații internaționale și Științe politice, IRIM

–      Mihaela CROITOR, Fenomenul migrației în Uniunea Europeană, anul IIIFacultatea Relații internaționale și Științe politice, IRIM

–      Stanislav BOTNARI – Migrația în Franța și efectele sale, Facultatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale, Masterat, anul I, IRIM

DEZBATERI

PAUZĂ DE CAFEA 12.30 – 13.00

 –      Daria CRIVOVA – Levels and trends in international migration. Masterat, an.I, Specializarea Business and administration. Institutul de Relații Internaționale din Moldova, IRIM

–      Alexandr CEBANICA – Арабо-мусульманская диаспора во Франции: исламская идентификация и светская демократия. Facultatea Economie Mondială și Relații Economice Internaționale,Masterat, anul I, IRIM

–      Elena MELNICENCO – Cum funcționează sistemul de integrare a imigranților din Suedia. Masterat, anul I, Universitatea liberă internaţională din Moldova, ULIM

–      Bogdan-Almaz PODDEACEV – Демографические и миграционные проблемы в современном мире, Masterat, anul I,  Universitatea liberă internaţională din Moldova, ULIM

–      Vasile GUȘAN – Влияние миграции на европейский рынок труда.Masterat, an.I, Specializarea Comerț international  Institutul de Relații Internaționale din Moldova, IRIM

–      Svetlana MOISEEVA – Sistemul European Comun de Azil (SECA). Masterat, anul I,  Universitatea liberă internaţională din Moldova, ULIM

–      Alemcul CURBANOV – Migrația în Italia: atractivitate, cauze și loc de destinație. Masterat, an.I, Specializarea Business and administration. Institutul de Relații Internaționale din Moldova, IRIM