Admiterea 2019

De ce trebuie să studiezi la Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova?

Institutul de Stat de Relaţii Internaţionale din Moldova este unica instituţie de învăţământ superior de profil din republică, preocupată de pregătirea complexă a specialiştilor în toate domeniile relaţiilor internaţionale. Instruirea la IRIM se realizează conform Procesului de la Bologna şi este orientată spre ridicarea calităţii continuă a învăţămîntului superior. Procesul de studii este însoţit de un şir de stagii şi practici direcţionate spre formarea abilităţilor profesionale ale viitorilor specialişti. La toate facultăţile şi specialităţile IRIM, prin aplicarea tehnologiilor performante, sunt studiate obligatoriu două limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, italiana, germana) şi o a treia limbă la alegere.

IRIM vine să răspundă unei necesităţi stringente a Republicii Moldova de instruire a specialiştilor de înaltă calificare profesională, capabili să desfăşoare o eficientă activitate politică, economică şi diplomatică pentru afirmarea plenară a Moldovei pe arena internaţională.

La toate specialităţile din cadrul facultăţilor IRIM sunt create grupe academice cu predare în limba română şi limba rusă. Disciplinele fundamentale sunt predate în limba nativă a studentului, iar unele discipline de specialitate (de exemplu: la Facultatea Limbi Străine) sînt citite în limbile engleză şi franceză, de către profesorii IRIM şi cei de peste hotare.

Studiile universitare din cadrul IRIM se desfăşoară la cele 3 cicluri:

  1. Ciclul I Licenţă,
  2. Ciclul II Masterat,
  3. Ciclul III Doctorat.

Candidaţii pot opta pentru studii cu frecvenţă la zi, în bază de contract, la toate specialităţile şi cu frecvenţă redusă, la specialitățile Economie Mondială și Relații Economice Internaționale și Drept.

Taxa de școlarizare pentru anul de studii 2019-2020

Ciclul I:
Relaţii Internaţionale – 6700 lei
Politologie – 5000 lei
Administrare Publică – 6700 lei
Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale (cu frecvenţă) – 7500 lei
Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale (fără frecvenţă) – 4500 lei
Turism – 7500 lei
Business şi Administrare – 7500 lei
Marketing şi logistică – 7500 lei
Drept (cu frecvenţă) – 8900 lei
Drept (fără frecvenţă) – 5340 lei
Limbi Străine (translator) – 6500 lei

Ciclu II:
Analiză politică – 7200 lei
Studii diplomatice – 7200 lei
Studii europene – 7200 lei
Comerţ internaţional – 8000 lei
Business şi administrare – 8000 lei
Drept penal – 9500 lei
Drept vamal – 9500 lei
Dreptul afacerilor – 9500 lei
Traducere specializată din limba engleză – 6500 lei

 Mobilitatea candidaților la studii – pînă pe 30 august 2019

Orarul de activitate al Comisiei de admitere: 9.00-16.00

Regulamentul organizarii si desfasurarii Admiterii 2019 la IRIM, Ciclul I

Regulamentul de organizare si desfasurare a admiterii la IRIM, anul 2019, Ciclul II -Master

Lista actelor necesare pentru înscrierea la Concursul de Admitere 2019

Metodologia de calcul a mediei generale de concurs

Taxa pentru serviciile de perfectare a documentelor pentru participare la concursul de admitere – 50 lei.

Telefoane de contact: 022 22-83-20