Ciclul I – Licența

Candidaţii pot opta pentru studii cu frecvenţă la zi, cu finanţare bugetară şi în bază de contract, la toate specialităţile, şi cu frecvenţă redusă, la specialitatea Drept.

Specialităţi:

  1. Relaţii Internaţionale
  2. Politologie
  3. Administrarea Publică
  4. Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale
  5. Turism
  6. Business şi Administrare
  7. Marketing şi logistică
  8. Drept
  9. Limbi Moderne (translator)
  10. Limbi Moderne (profesor)