Specialitatea: Relaţii internaţionale

Ciclul I

Durata studiilor – 3 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Ştiinţe Politice.

Domeniul de aplicare. Formarea pluridisciplinară a specialiştilor în materie de relaţii internaţionale oferă multiple posibilităţi de amplasare în câmpul muncii în organele administraţiile publice centrale (Parlament, Guvern, Preşedinţie), în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova: ambasadele, consulatele şi reprezentanţele permanente pe lângă organizaţiile internaţionale ale Republicii Moldova de peste hotare, inclusiv cele străine acreditate în Republica Moldova; administraţiile publice locale, care realizează cooperare internaţională; instituţiile de stat preocupate de relaţiile internaţionale; organizaţiile neguvernamentale; organele mass-media – în calitate de funcţionari publici, diplomaţi, ambasadori, consuli, consultanţi, analişti de politică externă, specialişti în cooperare internaţională, experţi în relaţiile internaţionale, purtători de cuvânt, manageri ai proiectelor internaţionale, traducători.

Plan de invatamint RI, CicluI I