Specialitatea: Relaţii internaţionale

Ciclul I

Durata studiilor – 3 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Ştiinţe Politice.

Domeniul de aplicare. Formarea pluridisciplinară a specialiştilor în materie de relaţii internaţionale oferă multiple posibilităţi de amplasare în câmpul muncii în organele administraţiile publice centrale (Parlament, Guvern, Preşedinţie), în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova: ambasadele, consulatele şi reprezentanţele permanente pe lângă organizaţiile internaţionale ale Republicii Moldova de peste hotare, inclusiv cele străine acreditate în Republica Moldova; administraţiile publice locale, care realizează cooperare internaţională; instituţiile de stat preocupate de relaţiile internaţionale; organizaţiile neguvernamentale; organele mass-media – în calitate de funcţionari publici, diplomaţi, ambasadori, consuli, consultanţi, analişti de politică externă, specialişti în cooperare internaţională, experţi în relaţiile internaţionale, purtători de cuvânt, manageri ai proiectelor internaţionale, traducători.

Cursurile studiate:

 • Istoria diplomaţiei universale.
 • Istoria diplomaţiei Moldovei.
 • Istoria politică modernă şi contemporană a ţărilor Europei şi Americii.
 • Istoria politică a ţărilor Asiei şi Africii.
 • Relaţiile internaţionale în istoria gândirii politice.
 • Istoria relaţiilor internaţionale.
 • Istoria sistemelor politice internaţionale.
 • Teoria relaţiilor internaţionale.
 • Geopolitica.
 • Teoria sistemelor internaţionale.
 • Centrele de putere în relaţiile internaţionale contemporane.
 • Bazele diplomaţiei.
 • Serviciului diplomatic şi consular.
 • Serviciul diplomatic al statelor lumii.
 • Serviciu diplomatic multilateral.
 • Politica externă a Republicii Moldova
 • Organizaţii internaţionale
 • Procese integraţioniste în lumea contemporană
 • Uniunea Europeană: istorie şi contemporanietate
 • Instituţii politice europene.
 • Politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene
 • Teoria şi practica negocierilor diplomatice
 • Protocolul şi ceremonialul diplomatic.
 • Protocolul oficial al Republicii Moldova.
 • Corespondenţa diplomatică
 • Polemica diplomatică
 • Dreptul internaţional public
 • Drept constituţional comparat.
 • Economie politică.
 • Relaţii economice internaţionale.
 • Politologie.
 • Sociologia politică.
 • Conflictologie.
 • Filosofia.
 • Etica profesională.
 • Psihologia conducerii.
 • Factorul religios în relaţiile internaţionale.
 • Istoria şi teoria administraţiei publice.
 • Sisteme administrative europene.
 • Limba modernă A.
 • Limba modernă B.
 • Informatica.