Specialitatea: Administrarea Publică

 Ciclul I

Durata studiilor – 3 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Administrare Publică.

Domeniul de aplicare. Pregătirea multidemensională a specialiştilor în domeniul Administraţiei publice naţionale şi europene oferă posibilităţi majore de angajare în câmpul muncii,  în structurile administraţiei publice centrale şi locale, în organizaţiile neguvernamentale, naţionale şi internaţionale în calitate de funcţionari publici, consultaţi, experţi, manageri, traducători.