Specialitatea: Drept

Ciclul I

Durata studiilor – 4 ani, frecvenţa la zi; 5 ani – frecvenţa redusă

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Drept.

Oportunităţi de angajare. Absolvenţii, în baza studierii profunde a cadrului legislativ naţional şi internaţional, vor avea posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea în structurile de profil guvernamentale (Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul instituţiilor execuţional-penale, Serviciul de Informare şi Securitate) şi organizaţiile neguvernamentale, precum în instituţiile administraţiei publice locale, în calitate de jurişti, specialişti în drept, procurori, judecători, avocaţi s.a.

Plan de invatamint, Ciclu I, Drept

Plan de invatamint, Ciclu I, Drept f.r.