Specialitatea: Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale

Ciclul I

Absolventii obţin titlul academic Licenţiat în ştiinţe economice
Durata studiilor – 3 ani

Domeniul de aplicare: Formarea pluridisciplinară a specialiştilor în materie de economie mondială şi relaţii economice internaţionale oferă multiple posibilităţi pentru angajare într-un mare număr de activităţi, de la afaceri private interne, care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, până la firme multinaţionale şi instituţii internaţionale, care administrează programele de finanţare externă şi europeană; în organele guvernamentale; misiuni diplomatice şi consulare; organizaţii internaţionale; în bănci; agenţii şi reprezentanţe comerciale din ţară şi strainătate; în firme de comerţ exterior – în calitate de economişti, experţi în relaţii economice internaţionale.

Plan de invatamint Economie Mondiala si Relatii Economice Internationale, Ciclul I