Specialitatea: Limbi Moderne (translator)

Ciclul I.

Durata studiilor – 3 ani

Calificarea: Translator – engleză / franceză / germană

Absolvenţii obţin titlul academic: Licenţiat în Ştiinţe Umanistice

Domeniul de aplicare. Absolvenţii vor putea activa în calitate de terminologi, redactori, traducători, referenţi specializaţi în relaţii internaţionale, economie, drept şi activitate vamală, interpreţi în ministere, organisme internaţionale, bănci, intreprinderi industriale, comerciale, în cadrul birourilor de traducere, manageri şi consultanţi PR etc.

CURSURILE STUDIATE:

 • Teoria și practica traducerii
 • Terminologie
 • Traducerea scrisă literară
 • Traducerea scrisă specializată
 • Traducerea consecutivă şi simultană
 • Etica profesională a translatorului
 • Fonetica și fonologia limbii engleze/franceze
 • Morfologia limbii engleze/franceze
 • Sintaxa limbii engleze/franceze
 • Lexicologia limbii engleze/franceze
 • Semiotica textului literar
 • Introducere în germanistică/filologie romanică
 • Limba și civilizația engleză/americană/franceză
 • Lingvistica generală
 • Lingvistica aplicată
 • Gramatica teoretică
 • Stilistica
 • Tehnici de comunicare
 • Tehnici de scriere academică
 • Teoria literaturii
 • Istoria literaturii engleze/franceze
 • Istoria literaturii americane
 • Istoria literaturii universale
 • Istoria limbii engleze/franceze
 • Limba B
 • Istoria literaturii francofone – curs opţional
 • Protocol și ceremonial diplomatic
 • Bazele diplomației
 • Economie politică
 • Bazele dreptului
 • Istoria relațiilor internaționale
 • Uniunea Europeană: istorie și contemporaneitate
 • Politologia
 • Tehnologii informaționale
 • Educatia fizica.