Specialitatea: Limbi străine (profesor)

Ciclul I

Durata studiilor – 3 ani

Calificarea: Profesor de limbă engleză / franceză / germană

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de aplicare. Absolvenţii vor putea activa în calitate de profesori în instituţiile de învăţământ superior şi specialişti în instituţiile de cercetare, precum şi în domeniile conexe în calitate de terminologi, redactori şi referenţi specializaţi în relaţii internaţionale, economie, drept, educaţie, în cadrul structurilor guvernamentale, ministere, departamente, companii publice şi private, arhive, muzee, biblioteci, redacţii mass-media etc.

Cursuri de formare profesională:

 • Teoria şi metodologia educaţiei.
 • Psihologie generală.
 • Teoria şi metodologia instruirii.
 • Teoria şi metodologia curriculumului.
 • Tehnologii educaționale.
 • Psihologia educației.
 • Psihologia vîrstelor.
 • Metodica predării limbii engleze.
 • Management educaţional.
 • Etica și deontologia profesională.
 • Fonetica și fonologia limbii engleze/franceze.
 • Morfologia limbii engleze/franceze.
 • Sintaxa limbii engleze/franceze.
 • Lexicologia limbii engleze/franceze.
 • Introducere în germanistică/filologie romanică.
 • Limba și civilizația engleză/americană/franceză.
 • Lingvistica generală.
 • Stilistica.
 • Tehnici de comunicare și scriere academică.
 • Teoria literaturii.
 • Istoria literaturii engleze/franceze.
 • Istoria literaturii americane/francofone.
 • Istoria literaturii universale.
 • Istoria limbii engleze/franceze.
 • Protocol și ceremonial diplomatic.
 • Bazele diplomației.
 • Economie politică.
 • Bazele dreptului.
 • Istoria relațiilor internaționale.
 • Uniunea Europeană: istorie și contemporaneitate.
 • Politologia.
 • Tehnologii informaționale.
 • Educatia fizica.