Specialitatea: Marketing şi logistica

Ciclul I

Durata studiilor – 3 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în ştiinţe economice

Domeniul de aplicare: Misiunea specialităţii Marketing este de a forma specialişti cu înaltă calificare, capabili să analizeze şi să gândească în mod critic aspectele din domeniul marketingului, să soluţioneze pertinent problemele şi să elaboreze decizii specifice acestei cariere. „Marketingul sporeşte nevoia noastrǎ de a trăi mai bine. El propune o locuinţă mai confortabilă, o haină mai frumoasă, o masǎ mai bună.” W. Churchill. Specialistul în marketing şi logistică va fi apt să activeze în instituţii publice şi private, bănci, burse de valori, fonduri investiţionale, companii de asigurare, holding-uri şi centre de prestare a serviciilor, ocupînd funcţii de consilier, economist, marketolog, colaborator ştiinţific.

Plan de invatamint Ciclu I, Marketing si logistica