Specialitatea: Politologie

Ciclul I

Durata studiilor – 3 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Ştiinţe Politice.

Oportunităţi de angajare: Studierea profundă a ştiinţelor politice, a fenomenului puterii politice, a structurii şi funcţionalităţii statului, a tehnologiilor de dirijare social-politică oferă licenţiaţilor posibilitatea de a suplini funcţii în structurile statale, organizaţiile neguvernamentale, partide şi mişcări politice, structuri preocupate de managementul social-politic în calitate de consultanţi, experţi, manageri politici, purtători de cuvânt, traducători, asistenţi sociali. Orice domeniu de activitate social-utilă, întemeiat pe impunerea autorităţii, pe capacitatea de a convinge, de a insista asupra cooperării în scopul atingerii unor obiective concrete este atractiv şi satisfăcut de licenţiaţii noştri.

Pregătirea profesională le permite absolvenţilor noştri să participe la elaborarea, gestionarea, realizarea şi monitorizarea programelor de politici publice. O atenţie deosebită se acordă formării abilităţilor comunicaţionale în lumea contemporană ca „public relation”.

Plan de invatamint, Stiinte Politice, CicluI I