Specialitatea: Politologie

Ciclul I

Durata studiilor – 3 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Ştiinţe Politice.

Oportunităţi de angajare: Studierea profundă a ştiinţelor politice, a fenomenului puterii politice, a structurii şi funcţionalităţii statului, a tehnologiilor de dirijare social-politică oferă licenţiaţilor posibilitatea de a suplini funcţii în structurile statale, organizaţiile neguvernamentale, partide şi mişcări politice, structuri preocupate de managementul social-politic în calitate de consultanţi, experţi, manageri politici, purtători de cuvânt, traducători, asistenţi sociali. Orice domeniu de activitate social-utilă, întemeiat pe impunerea autorităţii, pe capacitatea de a convinge, de a insista asupra cooperării în scopul atingerii unor obiective concrete este atractiv şi satisfăcut de licenţiaţii noştri.

Pregătirea profesională le permite absolvenţilor noştri să participe la elaborarea, gestionarea, realizarea şi monitorizarea programelor de politici publice. O atenţie deosebită se acordă formării abilităţilor comunicaţionale în lumea contemporană ca “public relation”.

Cursurile studiate:

 • Politologie.
 • Introducere în specialitate.
 • Istoria gândirii social–politice antice şi medievale.
 • Istoria gândirii social–politice moderne şi contemporane.
 • Istoria politică moderna şi contemporană a ţărilor Europei şi Americii de Nord.
 • Istoria politică a ţărilor Asiei şi Africii.
 • Geopolitica.
 • Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale.
 • Politologia contemporană: probleme actuale.
 • Politologia comparată.
 • Sisteme politice: studiu comparat.
 • Conflictologia.
 • Stasiologia.
 • Cratologia.
 • Liderismul politic.
 • Sociologia.
 • Sociologie politică.
 • Societatea civilă.
 • Democraţie: teorie şi practică.
 • Tranzitologie.
 • Drept constituţional.
 • Dreptul internaţional public.
 • Bazele diplomatiei.
 • Uniunea Europeana: istorie si contemporaneitate.
 • Politicile Uniunii Europene.
 • Politici publice.
 • Politica sociala.
 • Filosofia.
 • Filosofia politica.
 • Etica profesionala.
 • Cultura politica.
 • Teoria si practica negocierilor.
 • Teoria si practica argumentarii.
 • Discursul politic.
 • Multiculturalism si comunicare internationala (in limba straina).
 • Psihologia generala.
 • Psihologia politica.
 • Psihologia sociala.
 • Economie politica.
 • Bazele managementului.
 • Managementul politic.
 • Bazele marketingului.
 • Analiza politica.
 • Metodologia cercetarii stiintifice.
 • Metode si tehnici de redactare a textului academic.
 • Tehnologii politice….
 • Informatica.
 • Limba moderna A.