Specialitatea: Turism

Ciclul I

Durata studiilor – 3 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Licenţiat în Servicii Publice.

Domeniul de aplicare: Potenţialul cognitiv acumulat permite absolvenţilor să-şi pună în aplicare competenţele şi abilităţile în cadrul unui domeniu larg de aplicare: servicii publice, agenţii de turism, structuri hoteliere şi de restauraţie, complexe de agrement în calitate de întreprinzători, manageri, traducători, directori de programe, ghizi turistici.

Plan de invatamint Ciclu I, Servicii publice