Ciclul II – Master

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova este autorizat să desfăşoare studii de masterat la următoarele specializări:

Studiile de masterat la IRIM se fundamentează pe următoarele obiective majore:

1)Formarea specialiştilor de înaltă calificare profesională în domeniile ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale, diplomaţiei, comerţ internaţional, business şi administrare, drept internaţional, drept vamal, dreptul afacerilor, drept penal, traducerii specializate şi tehnicii documentării terminologice.

2)Dezvoltarea capacităţilor de elaborare a investigaţiilor, studiilor şi cercetărilor în domeniile ştiinţelor politice şi relaţiilor internaţionale, precum dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de traducere / interpretare specializată din limbile engleză şi franceză.

Organizarea procesului de studii la masterat:

– Învăţământul postuniversitar specializat de masterat se desfasoara sub forma de învăţământ cu frecvenţa la zi, cu finanţare din bugetul de stat sau în bază de contract, cu achitarea taxei pentru studii.

– Durata studiilor este de 2 ani – la specializările Analiză politică, Studii diplomatice, Studii europene, Comerţ internaţional, Business şi Administrare, şi de 1,5 ani – la specializările Drept internaţional, Drept vamal, Dreptul afacerilor, Drept penal.

– Admiterea la studiile de Masterat se face numai pentru deţinătorii diplomelor de licenţă.

– Studiile de masterat încep la 1 octombrie.

– Învăţământul postuniversitar specializat de masterat se finisează cu acordarea diplomei de master şi obtinerea titlului de Master în ştiinţe poltice, specializarea Analiză politică, Studii Diplomatice, Studii europene; Master în ştiinţe economice, specializarea Comerţ internaţional, Business şi Administrare; Master în Drept, specializarea Drept internaţional, Drept vamal, Dreptul afacerilor, Drept penal; Master în ştiinţe umanistice, specializarea Traducere specializată şi tehnica documentării terminologice.

– Intregul proces instructiv-educativ, teoretic şi practic se organizeaza şi se desfaşoară pe baza integrarii acestuia cu cercetarea ştiinţifică.