Specializarea: Business şi administrare

Ciclul II

Durata studiilor – 2 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Master în Ştiinţe Economice

Domeniul de aplicare: Studiile din cadrul masteratului de profesionalizare extinde cunoştinţele în domeniile business internaţional, managementul internaţional, activitatea bancară şi sisteme financiar-bancare, investiţii internaţionale ceea ce va facilita absolvenţilor posibilitatea de angajare în instituţiile administraţiei publice centrale, municipale şi locale, întreprinderile mici şi mijlocii, societăţile pe acţiuni, reprezentanţele firmelor străine, organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, instituţiile de consulting, bănci comerciale, în calitate de manageri, economişti, consilieri, analişti, experţi, administratori şi agenţi economici.

Cursurile studiate:

 • Metodologia şi etica cercetării ştiinţei economice
 • Managementul internaţional
 • Managementul calităţii
 • Organizarea şi gestiunea întreprinderii
 • Dreptul securităţii naţionale
 • Modelarea proceselor economice
 • Activitatea bancară şi sisteme financiar-bancare
 • Businessul internaţional
 • Managementul proiectelor
 • Tehnica tranzacţiilor complexe
 • Investiţii internaţionale
 • Metode moderne de management
 • Securitatea economică internaţională
 • Tehnici vamale şi expertiza mărfurilor
 • Competitivitatea internaţională a economiei ţărilor lumii
 • Marketing şi strategii comerciale
 • Negocieri în afaceri