Specializarea: Drept Penal

Ciclul II

Durata studiilor – 1,5 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Master în Drept

Domeniul de aplicare. În funcţie de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele însuşite la finalizarea studiilor, absolvenţii specialităţii Drept vor putea activa în Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul instituţiilor execuţional-penale, Serviciul de Informare şi Securitate, în funcţia de procuror în organele procuraturii, activitatea de judecător, avocat ş.a.

Masteranzii, care realizează programul de studii, promovează cu succes probele de evaluare şi susţin teza de master, obţin titlu de master cu eliberarea diplomei respective.

Cursurile studiate:

  • Probleme actuale ale executării pedepsei penale în contextul integrării europene
  • Teoria şi practica calificării infracţiunii
  • Controversele şi aplicabilitatea dreptului penal
  • Instituţia apărătorului în materie penală
  • Asistenţa juridică internaţională în materie penală
  • Probleme actuale ale dreptului procesual penal
  • Problemele răspunderii internaţionale în dreptul penal
  • Instituţia judecătorului de instrucţie în contextul integrării europene