Specializarea: Drept Vamal

Ciclul II

Durata studiilor – 1,5 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Master în Drept

Domeniul de aplicare. În funcţie de cunoştinţele, abilităţile şi competenţele însuşite la finalizarea studiilor, absolvenţii specialităţii Drept vor putea activa în sistemul Serviciului Vamal, birourile şi posturile vamale create de Serviciu Vamal la frontieră.

Masteranzii, care realizează programul de studii, promovează cu succes probele de evaluare şi susţin teza de master, obţin titlu de master cu eliberarea diplomei respective.

Cursurile studiate:

  • Metodologia dreptului
  • Actele de procedură în cadrul activităţii vamale. Perfectarea actelor vamale
  • Regimurile vamale în Republica Moldova
  • Probleme teoretico-practice în cadrul controlului vamal
  • Probleme teoretico- practice a răspunderii vamale
  • Tehnici şi metode de depistare a infracţiunilor vamale şi efectuarea investigaţiilor operative în acest domeniu
  • Problemele răspunderii penale în dreptul vamal