Specializarea: Studii Diplomatice

Ciclul II

Durata studiilor – 2 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Master în Ştiinţe Politice.

Domeniul de aplicare. Formarea complexă în domeniul studiilor diplomatice oferă oportunitatea angajării în cadrul instituţiilor administraţiei publice centrale (Parlament, Guvern, Preşedinţie, MAEIE), ambasadelor, consulatelor, reprezentanţelor permanente pe lângă organizaţiile internaţionale ale Republicii Moldova de peste hotare şi celor străine acreditate în Republica Moldova. În acelaşi timp, absolvenţii au posibilitatea de a activa în cadrul instituţiilor neguvernamentale în calitate de consultanţi, analişti, experţi, manageri ai afacerilor internaţionale, traducători.
Masteranzii, care realizează programul de studii, promovează cu succes probele de evaluare şi susţin teza de master, obţin titlu de master şi posibilitatea de a continua studiile la ciclul III, doctorat.

Cursurile studiate:

 • Diplomaţia practică
 • Negocierile diplomatice
 • Diplomatie parlamentara
 • Guvernarea globală
 • Probleme actuale ale dreptului internaţional
 • Dreptul internaţional public
 • Dreptul internaţional al securităţii
 • Diplomaţia economică
 • Politica externă a Republicii Moldova
 • Procesul decizional în politica externă
 • Activitatea informaţional-analitică în diplomaţie
 • Management diplomatic
 • Managementul proiectelor internaţionale
 • Serviciul Diplomatic European
 • Serviciul diplomatic al Republicii Moldova