Specializarea: Traducere specializată şi tehnica documentării terminologice

Ciclul II

Durata studiilor – 2 ani

Absolvenţii obţin titlul academic Master în Ştiinţe Umanistice

Oportunităţi de angajare: Pregătirea specialiştilor în domeniul traducerii specializate prevede perfecţionarea calificării lingvistice profesioniste; aprofundarea şi îmbunătăţirea deprinderilor şi competenţelor de traducere / interpretare, dobândite în cadrul ciclului de licenţă; dezvoltarea competenţelor practice a traducerii (scrise şi orale), de lucru cu terminologia specializată şi extinderea aparatului terminologic în domeniile economie, politică, relaţii internaţionale, drept etc.
Absolvenţii vor putea activa în calitate de translatori şi interpreţi în cadrul organelor administraţiei publice centrale (Preşedinţie, Guvern, Parlament), MAEIE, ambasadelor, consulatelor şi reprezentanţelor permanente străine, acreditate în Republica Moldova, organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale, organele mass-media, inclusiv obţin posibilitatea de a continua studiile la ciclul III, doctorat.

Cursurile studiate:

 • Teorii şi tehnici de traducere
 • Terminologie
 • Pragmatica
 • Epistemologie şi metodologia cercetării
 • Sociolingvistica
 • Semiotica
 • Traducerea şi interpretarea textului
 • Traducere specializată scrisă
 • Dialectologie
 • Managementul interpretariatului
 • Limbaje specializate
 • Hermeneutica
 • Traducerea consecutivă