Ciclul III – Doctorat

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) este autorizat să desfăşoare studii de doctorat, potrivit Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 1024 cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale din 6 septembrie 2016.

——————————————————————–

Cu privire la aprobarea planului de admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2017-2018

Anexă la Hotărârea CSȘDT al AȘM nr. 92 din 18 iulie 2017

——————————————————————–

Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de student-doctorand.

Candidații se pot înscrie la una din cele 3 programe de doctorat:

 1. 562.01 Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației
 2. 561.01 Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice
 3. 521.02 Economie mondială, relații economice internaționale

 Graficul organizării admiterii
Ciclul III-Doctorat

 1. Depunerea actelor pentru participarea la concursul de admitere – 1 septembrie-28 septembrie 2017.
 2. Susţinerea probelor de admitere:
   • Limba străină – 10 octombrie 2017 ; ora 14.oo, aula 26 (limba franceză), aula 26 (limba engleză);

Cerinţele pentru examenul de admitere la studii universitare de doctorat la disciplina limba engleză

Cerinţele pentru examenul de admitere la studii universitare de doctorat la disciplina limba franceză

   • Informatica – 17 octombrie 2017, ora 14.oo, aula 24;

SUBIECTE la “Tehnologii Informaţionale” pentru atestarea cunoștințelor candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III

   • Specialitatea ştiinţifică – 24 octombrie 2017, ora 14.oo, aula 26.

Lista subiectelor pentru examen de doctorat “Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale”

Lista subiectelor pentru examen de doctorat EMREI

Atenție: Anunţarea rezultatelor –  30 octombrie 2017 (Sala Senatului).

CAMBRIDGE EXAM

Susține Cambridge exam și vei obține Cambridge English Certificate, care acordă posibilitatea angajării în numeroase organizații naționale și internaționale.  În plus vei fi scutit de examenul de examenul de admitere la Școala Doctorală la limba engleză!

Dosarul de înscriere la concurs:

Lista actelor necesare (deschide aici) »

 1. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele Rectorului IRIM, însoţită de următoarele acte:
 • actul de studii, în original, şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;
 • certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 16 pagini), la tematica specialităţii alese;
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;
 • o curriculum vitae (forma Europass CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • 3 fotografii.
 • Fişa de înscriere la şcoala doctorală IRIM
 • Contract de studii doctorale
 1. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei.

Regulamente:

Regulamente naționale:

Regulamente IRIM:

Pentru informații detaliate vă rugăm să accesați paginile:

Cofondatorii Şcolii Doctorale

Vezi lista Cofondatorilor Şcolii Doctorale (deschide) »

Admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2017-2018

În baza Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr.92 din 18 iulie 2017 cu privire la aprobarea planului de admitere la postdoctorat pentru anul de studii 2017-2018, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova anunţă concursul de admitere la postdoctorat, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018, la programele:

562.01. Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației;

561.01. Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice.

Potrivit Hotărîrii CSȘDT al AȘM nr.92 din 18 iulie 2017, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova beneficiază de 1 loc cu finanţare de la bugetul de stat (Anexă la Hotărârea CSȘDT al AȘM nr. 92 din 18 iulie 2017).