Ciclul III – Doctorat

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova (IRIM) este autorizat să desfăşoare studii de doctorat, potrivit Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 1024 cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale din 6 septembrie 2016.

IRIM anunţă concurs de admitere la studii superioare de doctorat pentru anul de studii 2017-2018.

Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de student-doctorand.

Candidații se pot înscrie la una din cele 3 programe de doctorat:

 1. 562.01 Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației
 2. 561.01 Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice
 3. 521.02 Economie mondială, relații economice internaționale

Dosarul de înscriere la concurs:

Lista actelor necesare (deschide aici) »

 1. Pentru înscriere la concurs, candidatul prezintă o cerere pe numele Rectorului IRIM, însoţită de următoarele acte:
 • actul de studii, în original, şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;
 • certificatul medical-tip, (nr.086/e), eliberat în anul admiterii; în funcție de specialitate/domeniu de formare profesională;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie) sau un referat ştiinţific (în volum de 16 pagini), la tematica specialităţii alese;
 • extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;
 • o curriculum vitae (forma Europass CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă;
 • 3 fotografii.
 • Fişa de înscriere la şcoala doctorală IRIM
 • Contract de studii doctorale
 1. Candidaţii care şi-au făcut studiile în străinătate (cu excepţia celor care şi-au făcut studiile în România) vor prezenta traducerea diplomei, legalizată notarial, precum şi copia legalizată a certificatului de recunoaştere şi echivalare a acestuia de către Ministerul Educaţiei.

Regulament:

Pentru informații detaliate vă rugăm să accesați pagina:

Cofondatorii Şcolii Doctorale

Vezi lista Cofondatorilor Şcolii Doctorale (deschide) »