Lucrări ştiinţifice publicate de Ion Talaba

Lucrări ştiinţifice, ştiinţifico-didactice, publicate de Ion Talaba, doctor în economie, cecrcetător de gradul I, la  Institutul “Gheorghe Zone”, filiala Academiei române din Iaşi, România,în perioada 2001 – 2014

I.1 Cărţi de specialitate

1.De la turism rural la sate turistice şi staţiuni turistice, în colaborare cu T. Pãduraru şi Al Burciu./ ”Turismul rural . Actualitate şi perspective”. – Iaşi: Editura “Pan Europe” , 1999
2.The Vulnerability of Turism, Anuar 1999/2000 al Academiei Române
1.Fundamentarea preţurilor în turismul rural-erori posibile şi efectele lor./Turismul rural . Actualitate şi perspective” . – Iaşi : Editura “Pan Europe”, 2001
2.Alimentaţia şi dotãrile tradiţionale-factori posibili de atracţie în turismul rural, în colaborare cu Gh. Gemene, în “Turismul rural. Actualitate şi perspective”. – Iaşi:Editura “Pan Europe” , 2001
3.Locul şi rolul monografiilor statistice în cunoaşterea şi analiza turismului rural, în colaborare cu dl. prof. univ. dr. Alecsandru Tacu./”Turismul rural . Actualitate şi perspective”.- Iaşi: Editura “Pan Europe” , 2001.
4.”The nature and structure of risk factors in tourism” publicatã in Year of the “Gh. Zane” INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCHES IASSY, Tomurile 10-11/ 2001, p. 79-85.
5.”Short consideration on the number and structure of balneoclimateric resorts in Romania”, publicat în Year of the “Gh. Zane” INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCHES IASSY, Tomurile 10-11/ 2001, p. 121-129.
6. Aspirati, impliniri si deziluzii ale turismului rural in deceniul 1991-2000, publicat in volumul ” Turismul rural romanesc”. – Iasi: Editura PAN-EUROPE, 2002, P. 57.
7. Rolul infrastructurii in dezvoltarea turismului rural (Regiunea de Nord-Est a Romaniei), in colaborare cu Prof.univ. dr.. Al.P. Tacu si cercet. st. drd. Alecu Ciprian , in volumul “Turismul rural romanesc”. – Iaşi : Editura PAN-EUROPE, 2002, P..199
8. Definirea originalitatii tuismului rural prin elemente tustice si arhaice/ colaborare cu cercet. st. drd. Gemene Gh. /”Turismul rural romanesc “. – Iaşi :Editura PAN-EUROPA, 2002, p. 301.
9. Dezvoltarea tuismului rural potrivit exigentelor impuse de amenajarea teritoriului, in colaborare cu cercet.st. drd. Paduraru Teodor./”Turismul rural romanesc”, Editura PAN-EUROPE, Iasi, 2002, P.329.
10.Contributia profesorului univesitar dr. Alexandru Barbat la dezvoltarea statisticii turismului, publicat./ “In memoriam – profesor universitar dr. Alexandru Barbat, Editat de Universitatea “Al.I. Cuza”. – Iasi, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor.- Iaşi : Editura Junimea, 2002, P.33.
11.Ajutoare economice acordate de România – R. Moldova (Al. P. Tacu, I. Talaba, M. Acatrinei) în volumul ,,Economia româneasca – prezent si perspective”. – Suceava : Ed. Universitatii Suceava, 2002.
12.Zona transfrontaliera România – R. Moldova – Partea dreapta a Prutului – Calitatea mediului .- Iaşi : Editura PIM. 2003,
13.Turismul rural ,,negru”./,,Turismul rural românesc”.- Iaşi: Ed. PIM , 2003.
14. Potentialul de dezvoltare a turismului din comuna Ciurea – Judetul Iasi (Al. P. Tacu, A. Burciu, I. Talaba)./ ,,Turismul rural românesc”. Iaşi: Ed. PIM, 2003.
15. Posibilitate de dezvoltare a turismului rural prin obtinerea si valorificarea unor produse ecologice (Gh. Gemene, I. Talaba, Alex Stancu)./,,Turismul rural românesc”.- Iaşi: Ed. PIM, 2003.
16. Contributia manastirilor si schiturilor la dezvoltarea turismului rural, volumul ,,Turismul rural românesc”. – Iaşi: Ed. PIM,  2003.
17. Turismul rural între risc şi eficienţã” ./ “Turismul rural românesc”. – Iaşi: Editura Tehnopress 2004, P. 145- 154.
18. Agroturismul în zona Cotnari, Judeţul Iaşi./“Turismul rural românesc”.Coautori: Al. P. Tacu şi A Burciu.  – Iaşi: Editura Tenopress, 2004, P.115-121
19. Impactul serviciilor din turismul în relaţie directã cu factori naturali şi antropici”.Coautori: Gh. Gemene şi Gabriela Prelipceanu./”Turismul rural românesc”.- Iaşi: Editura Tehnopress, 2004, P.167-171.
20. Balneologia româneascã – între vechile şi noile confruntãri./,,Economia Româneascã – prezent şi perspective”. – Suceava: Editura Universitatea Ştefan cel Mare”, 2004, P.326-335.
21. Zone subdezvoltate – zone defavorizate – scurte înserãri de ordin teoretic şi practic”, publicat în volumul “Strategii de dezvoltare economico- socialã a zonelor subdezvoltate – pe exemplu Regiunii Nord-Est”, Editura Tehnopress, 2004, P. 17-25.
22. Contribuţia lui Ştefan cel Mare la dezvoltarea economicã a Moldovei (sec 15-16)”. Coautor Monica Elena Talabã./ “Strategii de dezvoltare economico-socialã a zonelor subdezvoltate – pe exemplu Regiunii Nord-Est”. – Iaşi:  Editura Tehnopress, 2004, P. 129-137.
23. Turismul rural românesc. Coautori: Al. P. Tacu şi A Burciu. – Iaşi: Editura Tenopress, 2004, P. 115-121.
24.  Euroregiunea Siret-Prut-Nistru – caracterizare generală . – Iaşi: Performantica, 2005
25. Turismul rural românesc – – metode de cercetare şi analiză; probleme de impact . – Iaşi: Performantica, 2006.
26. Turismul rural românesc – – actualitate şi perspectivă . –  Iaşi: Performantica, 2006 .
27. Turismul rural românesc – – actualitate şi perspectivă . – Iaşi: Performantica, 2007.
28. Progrese în teoria deciziilor economice în condiţii de risc şi incertitudine – – vol. III: Abordări teoretice. Practici la nivel internaţional . – Iaşi: Performantica, 2008.
29.Euroregiunea “Siret-Prut-Nistru” – oportunităţi pentru dezvoltare economico-socială durabilă.
– Iaşi, Performantica, 2007
30. Managementul în turism; Cercetări statistice; Experienţe internaţionale . –  Iaşi:Tehnopress, 2011.

 I.2 Studii şi articole publicate peste hotare:

1. Carpathian Tourist Conference (în limba englezã şi polonezã). Universitãţii Iagelone din Cracovia. Polonia, 1987.
2. Researches Concerning Tourist Resources of Eastern Carpathians from România.
3.Les formes de tourisme pratiquée dans les Carpates Orientales de România . Coautor Al. P. Tacu.
4. Ecological aspects of the development of the Roumanian Tourism in the Danube Area./ Belgrad”Danube – The River of Cooperation” Coautori: L. Palade, Al. Tacu, D. Iliescu. – Belgrad, 1994.
5. Les formes de tourisme dans l’Aire Roumaine du Danube. Présent et perspectives. Coautori: L. Palade, Al. Tacu, D. Iliescu. /”Danube – The River of Cooperation – Belgrad, 1994.
6. Turismul in perspectiva globalizarii. Probleme regionale in contextul procesului de globalizare Coautor Al. P. Tacu. – Chişinău: Editura ASEM, 2002.

Autorul: Ion Talaba
Prorector IRIM, pentru activitatea ştiinţifică: Ludmila Roşca