Lucrări ştiinţifice publicate de Valentin Beniuc

Lista lucrărilor ştiinţifico-didactice, publicate de Valentin BENIUC, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, rector IRIM

 

Cărţi de specialitate

 1. В. Бенюк, Г. Руснак, М. Спрынчанэ, Институционализация системы власти в послевоенной Молдове. Кадровая политика. (1944 – 1950). Кишинёв, 1997, (4 c. a.) (60 p.).
 2. Beniuc, Gh. Rusnac, M. Sprînceană. Instituţionalizarea sistemului de putere în Moldova postbelică. Politica de cadre (1944-1950). Chişinău, 1997, 4 c.a. (61 p.).
 3. В. Бенюк, Тоталитаризм как реальность: историко-политологическое исследование на примере послевоенной Молдовы. Кишинёв, 1998, 18,2 c.a. (292 p.).
 4. Beniuc. Instituţionalizarea puterii politice totalitare în Moldova postbelică (Cercetare istorico-politologică). Chişinău, 1998, 17,0 c.a. (270 p.).
 5. Beniuc, Gh. Rusnac. Conceptele și noțiunile de bază ale diplomației. Dicționar. – Chișinău, 1998, 190 p.
 6. В.А. Бенюк. Политология. Курс лекций. Кишинев: Академия международных отношений и дипломатических знаний, 2001, 208 с.
 7. В. Бенюк. Общетеоретические подходы к вопросу о федерализме. Chişinău, 2006, 55 p.
 8. В. Бенюк. Европейские интеграционные процессы. Теории, концепции, понятии. – Кишинэу, 2006. – 140 с.
 9. Valentin Beniuc, Angela Cheptea. Structura și funcționalitatea procesului de studii. Ghidul studentului IRIM. Chișinău: IRIM, 2007, 286 p.
 10. Beniuc, V. Juc. Factorul confesional în relaţiile internaţionale. Chişinău, 2008, 7,3 c.a. (116 p.).
 11. В. Бенюк, Эдуард Волков. История политических учений в 12-ти частях, Chişinău, 2009, 271 p., 13,6 c.a.
 12. Valentin Beniuc. Diplomaţia. Istorie, terminologie, personalităţi. – Chişinău, 2013. – 330 p.
 13. Valentin Beniuc. Portrete diplomatice. – Chișinău: Institutul de Relații Internaționale din Moldova, 2014, 6 c.a. (134 p.)
 14. Valentin Beniuc, Ludmila Roșca, Nicolai Afanas. Uniunea Europeană – Uniunea Euroasiatică: studiu comparat. Chișinău, 2015. – 155 p.
 15. В. Бенюк, Э. Волков, В. Степанюк, История политических учений в 12-ти книгах, Книга XII. Общественно-политическая мысль Молдовы Нового времени. Часть Первая: Национальная политическая мысль. Chişinău, учебное и методическое пособие, 2016.– 688 p. – ISBN 978-9975-56-377-2.
 16. В. Бенюк, Э. Волков, В. Степанюк. Молдавская общественно-политическая мысль (XVI-XIX вв.), монография, Chişinău, 2017. – 562 p. – ISBN 978-9975-56-400-7;
 17. Statalitatea Moldovei: abordare interdisciplinară, culegere de articole ştiinţifice. Coordonatori: Valentin Beniuc, Ludmila Roşca. – Chişinău, 2017, Tipografia “Print-Caro”. – 216 p. – ISBN 978-9975-56-414-4.
 18. В. Бенюк, (в соавторстве). Внешняя политика стран СНГ.: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 496 с. ISBN 978-5-7567-0919-3. (2,0 c.a.).

Articole în reviste

 1. Republica Moldova şi Migraţia externă: starea şi tendinţa proceselor contemporane (în limbile română şi rusă). Coautor: V. Moşneaga // Moldoscopie. Problemele analizei politice . Partea IV. Chişinău, 1994.
 2. Statalitatea moldovenească: Problemele renaşterii şi consolidării (în limbile română şi rusă) // Dialog. Culegere de studii social-politice. Chişinău, 1995.
 3. Restabilirea regimului totalitar comunist în Moldova: structurile de forţă şi încălcarea drepturilor omului (etapa iniţială). Coautor V. Moşneaga // Revista Moldoscopie, partea V. Chişinău, 1995, p. 90-120.
 4. Reinstaurarea regimului comunist totalitar în Moldova: mobilizarea la muncă şi mobilizarea militară, încălcarea drepturilor omului (în limbile română şi rusă) Coautor V. Moșneaga. // Moldoscopie. Problemele analizei politice. Culegere de articole. Partea a VI-a , Chişinău, 1995, p.160.
 5. Восстановление тоталитарного коммунистического режима в Молдове: силовые структуры и нарушение прав человека (начальный период) Coautor V. Moşneaga // Revista Moldoscopie, partea V. Chişinău, 1995, p. 119-158.
 6. Восстановление тоталитарного коммунистического режима в Молдове: воинская и трудовая мобилизация и нарушение прав человека. Coautor V. Moşneaga // Revista Moldoscopie, partea VII. Chişinău, 1995, p. 263-289.
 7. Teroarea sovietică: polifonismul formelor de realizare în R.S.S. Moldovenească (a doua jumătate a anilor ¢40 // Revista Moldoscopie, partea VI. Chişinău, 1996, p. 14-35.
 8. Totalitarismul sovietic şi teroarea ideologică: destinul omului (de la personalitate la nulitate). Coautori: T. Josan, M. Sprînceană. // Revista Moldoscopie, partea X. Chişinău, 1997, p. 94-103.
 9. Instituţionalizarea sistemului de putere în Moldova postbelică. Politica de cadre 1944 – 1950. Coautori Gh. Rusnac, M. Sprînceană. // Revista Moldoscopie, partea X. Chişinău, 1997.
 10. Renaşterea conştiinţei naţionale la grupele etnice din Moldova (limbile română şi rusă). // Moldoscopie. Problemele analizei politice. Culegere de articole. Partea VI. Chişinău, 1997.
 11. Советский тоталитаризм и идеологический террор: “судьба человека” (от личность к винтику). Соавторы: Жосан Т., Спрынчанэ М. // Revista Moldoscopie, partea X. Chişinău, 1997, p. 56-63.
 12. Preşedinţia ca instituţie politică. Coautor: V. Saca // Politologia. Partea IV ( în limbile română şi rusă). Chişinău, 1998.
 13. Diplomaţia şi conceptele ei de bază Coautor M. Sprînceană. // Relaţii Internaţionale: Istorie şi contemporanitate, vol. I. Chişinău, 1998, p. 3-18.
 14. De ce Republica Moldova trebuie să urmeze calea neutralităţii permanente. Coautor: V. Moşneaga // Relaţii internaţionale: istorie şi contemporaneitate. Partea I (în limbile română şi rusă). Chişinău, 1998.
 15. Ortodoxia, Europa şi drepturile omului. Raportări legislative. Coautor Şt. Teodorescu. //Relaţii Internaţionale: Istorie şi contemporaneitate, vol. III. Chişinău, 1999, p.108-113.
 16. Semnificaţia conceptului de Relaţii Internaţionale. Coautor D. Cujbă. //Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria Ştiinţe socioumanistice, vol. II. Chişinău: USM, 2000, p. 258-262.
 17. Приднестровкий конфликт: приёмы, переговорный процесс, альтернативы мирного урегулирования. Соавтор: E. Шинкарёва //Anale ştiinşifice ale USM. Lucrări studenţeşti. Кишинёв, 2000.
 18. Дипломатия как особая сфера деятельности человека. Соавтор: Пынзарь С. //Analele ştiinţifice ale USM . Lucrări studenţeşti. Кишинёв, 2000.
 19. К вопросу об определении дипломатической деятельности. Соавтор: Пынзарь С. // Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe sociumanistice”, vol. III. Chişinău: USM, 2001, p. 145-148.
 20. Particularităţile instituţionalizării serviciului diplomatic al Republicii Moldova. Coautor: L. Laur.// Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, vol. III. Chişinău: USM, 2001, p. 149-152.
 21. Relaţiile economice internaţionale ale Republicii Moldova: starea şi perspectivele dezvoltării. Coautor: N. Nevednicii. //Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, vol.III. Chişinău: USM, 2001, p. 153-156.
 22. Интересы Российской Федерации в Преднестровском регионе. Соавтор: E. Шинкарёва //Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, vol. III. Chişinău: USM, 2001, p. 157-160.
 23. Impactul totalitarismul în Moldova şi consecinţele lui pentru democratizarea ţării // Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”, vol. III. Chişinău: USM, 2001, p. 352-354.
 24. Американские политологи-реалисты о роли США в современной системе международных отношений. Coautor: С. Назария. //Anuar Ştiinţific, vol. I. Chişinău, 2002, p. 34-47.
 25. Национальная безопасность Республики Молдова в контексте внешне и внутриполитического фактора. Coautori: С. Назария, А. Руснак //Anuar Ştiinţific, vol. I. Chişinău, 2002, p. 48-51.
 26. Некоторые аспекты молдо-российских отношений. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак. // Сергей Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв, 2002, стр. 528-585.
 27. Интересы России на постсоветском пространстве и перспективы её сотрудничества со странами СНГ. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак, Д. Удовенко, И. Сандлер // Сергей Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв. 2002, стр. 397-449.
 28. Западные и российские политологи и политэлиты о состоянии современных международных отношений, роли США, России и других великих держав в глобализирующемся мире и их взаимоотношениях. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак, Д. Удовенко, И. Сандлер // Сергей Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв, 2002, стр. 8-61.
 29. Состояние российско-американских отношений после распада СССР и внешнеполитические задачи США и России на современном этапе. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак, Д. Удовенко // Сергей Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв, 2002, стр. 96-158.
 30. Европейский вектор внешней политики России. Coautori: О. Бабенко, С. Назария, А. Руснак, Д. Удовенко, И. Сандлер // Сергей Назария. Россия в системе международных отношений на рубеже ХХ-ХХI веков. Кишинёв, 2002, стр. 260-322.
 31. Obiectul relaţii internaţionale: abordare prin prisma noilor provocări // Anuar Ştiinţific, vol. IV. Chişinău, 2006, p. 4-8.
 32. Контекстуальные условия разрешения приднестровского конфликта //Anuar Ştiinţific, vol. IV. Chişinău, 2006, p. 9-13.
 33. Bazele conceptuale şi teoretice ale fenomenului Soft Power. Coautor: A. Beniuc. // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale, nr.3-4. Chişinău, 2007, p. 70-75.
 34. Diagnostic social: oamenii şi puterea politică în Republica Moldova. Coautor: S. Nazaria //Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 30-32.
 35. Totalitarismul ca fenomen social: abordare teoretico-istoriografică //Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 4-11.
 36. Политический режим: oбщетеоретические подходы //Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 12-18.
 37. Dimensiunea confesională a securităţii internaţionale: aspecte teoretice-metodologice. Coautor: V. Juc // Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 19-27.
 38. “Istoricismul” şi necesitatea cercetării complexe a regimului politic: cazul Moldova postbelică. Coautor: S. Nazaria // Anuar Ştiinţific, vol. V. Chişinău, 2007, p. 28-29.
 39. Factorul confesional în relaţiile de securitate internaţională. Coautor: V. Juc // Anuar Ştiinţific, vol. VI. Chişinău, 2008. ISBN 978-9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840. – p. 4-19.
 40. Diplomaţia bizantină: instrument politic de aplanare a conflictelor interne şi externe (abordare istorică), Anuar Ştiinţific, vol. VI. Chişinău, 2008. ISBN 978-9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840. – p. 20-25.
 41. Şcoala diplomatică veneţiană: esenţa şi formele de manifestare // Anuar Ştiinţific, vol. VI. Chişinău, 2008. ISBN 978-9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840. – p. 26-32.
 42. Diplomaţia papală (sec. XV-XVI) // Anuar Ştiinţific, vol. VI. Chişinău, 2008. ISBN 978-9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840. – p. 33-38.
 43. Diplomația SUA (1775-1800). // Anuar Ştiințific, vol. VII-VIII, Chişinău: IRIM, 2010. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p. 4-12.
 44. Diplomaţia Statelor Unite ale Americii in secolul al XIX-lea. Direcţii principale // Anuar Ştiințific, vol. VII-VIII, Chişinău: IRIM, 2010. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p. 13-26.
 45. Diplomaţia europeana din prima jumătate a secolului al XIX-lea // Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p. 27-36.
 46. Diplomaţia Rusiei in secolul al XIX-lea în contextul relaţiilor diplomatice europene // Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p. 37-49.
 47. Diplomaţia tarilor din America Latina in perioada luptei pentru independenta. Formarea si consolidarea statelor latino-americane // Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p. 50-61.
 48. Esenţa și formele de manifestare a „diplomaţiei parlamentare” în practica diplomatică internaţională. Coautor: L. Laur // Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p. 62-66.
 49. Calităţile profesionale si moral-psihologice ale diplomatului: istorie şi contemporaneitate. Coautor: L. Laur // Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p. 67- 73.
 50. Рецензия на монографию Моисеенко Евгения Григорьевича. Обеспечение экономической безопасности региональных объединений государств. Anuarul ştiinţific vol. VII-VIII, Chişinău, 2010. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p. 438-440.
 51. Рецензия работы: Сергея Назарии, Политическая эволюция восточно – европейских стран и их взаимоотношения в конце нового и в новейшее время (середина ХIХ- начало XXI веков) ( концепция исследования). // Anuarul Știinţific, vol. IX., Chişinău, 2011. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p.284-286.
 52. Aviz la teza de doctor în politologie „Securitatea națională a Republicii Moldova în contextul opțiunii de integrare europeană”, elaborată de Vitalie Varzari, specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice. // Anuarul Știinţific, vol. IX., Chişinău, 2011. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p.287-289.
 53. Aviz la teza de doctor în științe politice „Influența politică a mass-media: presa Republicii Moldova din perspectiva modelului mediatic anglo-saxon, elaborată de Victoria Bulicanu, specialitatea 10.01.10 – jurnalism și științe ale comunicării. // Anuarul Știinţific, vol. IX., Chişinău, 2011. ISBN 978-9975-9699-1-8. ISSN 1857-1840. – p.290-292.
 54. Suport științific activității în domeniul relațiilor internaționale. // Relații Internaționale. Plus. 2011, Nr.1, 2011, pag. 6-8.
 1. Limonologia și trei dificultăți în procesul de stabilire a frontierelor de stat ale Republicii Moldova. // Relații Internaționale. Plus. 2011, Nr.1, 2011, pag.12-17.
 1. Procesul politic decizional: teoretico – practică // Anuar Ştiinţific, vol. XI., Chişinău 2012.
 2. Abordarea calității de personalitate juridică internațională a Uniunii Europene. Coautor L. Beniuc //Relații Internaționale. Plus, 2012, nr. 1, pag. 96-106.
 3. Protocolul şi ceremonialul diplomatic: caracteristici semantice şi abordări teoretice. Coautor: L. Beniuc // Anuar Ştiinţific, vol. XII, Chişinău, 2013. ISBN 978-9975-9699-1-8. – ISSN 1857-1840. – p.50-59.
 4. Identitatea naţional-statală în contextul discursului pro-european al Republicii Moldova. // Relaţii internaţionale Plus, Nr.1, Chişinău 2014. p. 9-17.
 5. Formarea dreptului administrativ european contemporan: modele de drept şi statele recipiente. // Relaţii internaţionale Plus, Nr. 3. – Chişinău 2014. p. 163-172.
 6. Cooperarea în domeniul promovării dimensiunii europene în şcoală. // coautorii Ion Buruiană, Vasile Cucerescu, Violeta Melnic // Ghidul Uniunii europene în şcoală între educaţia formală şi neformală, Chişinău, 2014.
 7. Abordarea etimologică, metodologică și conceptuală a termenului „diplomație” prin prisma teoriei relațiilor internaționale și dreptului internațional. Coautor L. Beniuc. //Relații internaționale. Plus, 2015, Nr 2(8), pag. 10-30.
 8. Componenta inovațională a securității naționale în teoria relațiilor internaționale. Coautor Gh. Brovca. // Relații Internaționale. Plus. 2016, nr. 2 (10). – pag. 9-28.
 9. Discuții politice și istoriografice referitor la bilanțul conferinței din Crimeea a „celor Trei mari”. Coautor S. Nazaria // Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. 2017, Nr.4, pag. 608-616 (0,8 c.a.).

Articole ştiinţifice publicate peste hotare

 1. Beniuc, Qualité de l’education et rôle des enseignants // Une education de qualité pour les jeunes: defis, tendances et priorités. Geneva, 8-11 september, 2004, p. 175-176.
 2. Бенюк В.А., Назария С.М., Спрынчанэ М.В. Румынистские мифы о «готовности» Советского правительства в начале 20-х годов «признать законность» румынской аннексии Бессарабии // Новые исторические перспективы. № 4 (5), 2016. С. 13-22. 0,8 а.л.
 3. В. Бенюк, С. Назария, Е. Чобу, [Печатнов В.О., Магадеев И.Э. Переписка И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в годы Великой Отечественной войны. Документальное исследование. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. Т. 1. 656 С.; Т. 2. 768 С.] // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 2017, №2 (9). С. 178-184. 0,55 а. л.
 4. В. Бенюк, С. Назария, М. Спринчанэ, Возникновение бессарабского вопроса в 1917-1918 годах и интерпретация этих событий в историографии и мемуарах румынских деятелей // Взгляд через столетие: революционная трансформация 1917 года (общество, политическая коммуникация, философия, культура), Прага, 2017. DOI: 24045/conf.2017.1.10
 5. В. Бенюк, С. Назария. Эволюция общественно-политической ситуации Бессарабии в конце 1917 г. и начало румынской военной интервенции // Русин. 2017. № 3 (49).
 6. В. Бенюк, Военно-политический потенциал Республики Молдова (параграф 3.1.6). В: Внешняя политика стран СНГ: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 496 с. – С. 98-99. ISBN 978-5-7567-0919-3. (0,1 c.a.).
 7. В. Бенюк, Концептуальные основы внешней политики Республики Молдова (параграф 2.). В: Внешняя политика стран СНГ: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 496 с. – С. 99-108. ISBN 978-5-7567-0919-3. (0,5 c.a.).
 8. В. Бенюк, Основные направления внешней политики Республики Молдова (параграф 3.3). В: Внешняя политика стран СНГ: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 496 с. – С. 108-116. ISBN 978-5-7567-0919-3. (0,5 c.a.).
 9. В. Бенюк, Внешняя политика Республики Молдова //Внешняя политика стран СНГ: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 496 с. – С. 93-98. ISBN 978-5-7567-0919-3. (0,5 c.a.).

Rapoarte publicate în culegerile de lucrări la conferințe

 1. Restabilirea totalitarismului în Moldova: aspect istorico – teoretic // Materialele conferinţei corpului didactico – ştiinţific. Bilanţul activităţii ştiinţifice a U.S.M. pe anii 1993 – 1994. Chişinău, 1995.
 2. Algoritmul reedificării puterii politice în R.S.S.M. //Conferinţa ştiinţifică jubiliară USM, 2-3 octombrie 1996. Chişinău, 1996, p. 178-180.
 3. Consolidarea statalităţii Republicii Moldova în contextul relaţiilor internaţionale europene: probleme şi soluţii // Statul naţional şi societatea polietnică: Moldova în anii 90. Materialele I simpozion moldo-german. Chişinău, 1997.
 4. Contribuţii cu privire la istoriografia totalitarismului sovietic // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilaţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1996/1997”, 30 septembrie – 5 octombrie 1998. – Chişinău, 1998, p. 208-210.
 5. Cu privire la clasificarea metodelor de cercetare în ştiinţele politice // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999”, 27 septembrie-2 octombrie 2002. Chişinău, 2000, p. 332-334.
 6. Россия: Выбор пути в ХХI веке. Соавторы: С. Назария, И. Сандлер, Д. Удовенко // Россия – Молдова: 10 лет дипломатических отношений (достижения, проблемы, перспективы). Материалы международной научной конференции. Кишинёв, 2002, стр. 135-142.
 7. Влияние внешнеполитической и внутриполитической ситуаций на национальную безопасность и на состояние правопорядка в Республике Молдова //Россия – Молдова: 10 лет дипломатических отношений (достижения, проблемы, перспективы). Соавторы: А. Руснак, С. Назария // Материалы международной научной конференции. Кишинёв, 2002, стр. 148-152.
 8. Statalitatea Republicii Moldova: factorii turbulenţi şi de stabilizare // Statutul moldovenesc: continuitatea devenirii şi consolidării. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale, consacrată aniversării a 90 de ani de la proclamarea RDM şi 15 ani de la recunoaşterea internaţională a Republicii Moldova, 19 noiembrie 2007. Chişinău, 2008, p. 6-10.
 9. Contextul psiho-cultural, lingvistic al devenirii şi consolidării statalităţii moldoveneşti: teze // Cultura politică şi politica culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea Est-Europeană. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 11 aprilie 2008. Chişinău, 2008, p. 5-7.
 10. Ajustarea politicilor de marketing în exportul produselor agricole în procesul globalizării. Coautor V. Cazacu. //Criza economică mondială: protejarea şi promovarea producătorului din Republica Moldova. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, 12 noiembrie 2008. Chişinău, 2008, p. 5-8.
 11. Система взаимодействия образования, бизнеса и власти: специфика проявления в Республике Молдова //Высшее профессиональное образование, бизнес, власть: опыт и перспективы взаимодействия в подготовке управленческих кадров, ориентированных на инновации. Соавтор С. Назария. // Сборник статей и тезисов докладов. Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Пермь, 12-13 mai, 2009, p. 42-44.
 12. Factografia plus teoria politică, aliaj metodologic în pregătirea specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale // Materialele conferinţei ştiinţifico – practice internaţionale, 2 aprilie 2013, p. 3-8.
 13. Малые страны: плюсы и минусы глобализации. Материалы международной научной конференции “Беларусь в условиях глобализации и интеграции», Минск, 24-25 октября 2013 года.
 14. Институцональная структура и специфика институционального баланса Европейского Союза. // Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 12 mai 2015. – Chișinău, Print-Caro, 2015, 175 p. (pag. 5-16)
 15. «Союзные» и двусторонние отношения: диалектика сосуществования (ЕС – EAС: сравнительный анализ) // Materialele conferinţei ştiinţifico – practice internaţionale, 24 octombrie 2014. – Chişinău: Print-Caro, 2015, 217 p. (pag. 5-11).
 16. „Brexit” ca formă de manifestare a euroscepticismului în Marea Britanie. Coautor L. Beniuc // Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 15 aprilie 2016. – Chișinău: IRIM, 2016, 570 p. (pag. 16-24)
 17. The Problem of Migration and the EU’s Internal Contradictions. // Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, 10 iunie 2016, Chișinău, 2016, 153 p. (4-14).
 18. Politica de securitate și apărare a Uniunii Europene în contextul crizelor regionale din vecinătatea estică (cazul conflictului transnistrean). Coautor L. Beniuc // Materialele conferinţei ştiinţifico – practice internaţionale, 3 mai 2017, Chişinău 2017. – 470 p. (pag. 8-22).
 19. Statalitatea moldovenească și continuitatea istorică: abordare teoretică interdisciplinară. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 24-25 martie 2017, Chişinău 2017, (851 p.) (pag. 34-44).