Specialitatea: Economie mondială, relații economice internaționale