Ciclul III – Doctorat

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova este autorizat să desfăşoare studii de doctorat la următoarele specializări, potrivit Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova 1117 cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie a şcolilor doctorale şi programelor de studii superioare de doctorat (ciclul III) în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale din 6 septembrie 2016.

  1. 562.01 Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației
  2. 561.01 Teoria, metodologia politologiei, instituții și procese politice
  3. 521.02 Economie mondială, relații economice internaționale

Cofondatorii Şcolii Doctorale