Публикации

Научное Ежегодное Издание IRIM

 • Anuar Ştiinţific IRIM, vol. I, Chişinău 2003, 267 p., 16,25 c.t.;
 • Anuar Ştiinţific IRIM, vol. II, Chişinău 2004, 115 p., 7,3 c.t.;
 • Anuar Ştiinţific IRIM, vol. III, Chişinău, 2005, 267 p., 16,8 c.t.;
 • Anuar Ştiinţific IRIM, vol. IV, Chişinău, 2006, 267 p., 22,4 c.t;
 • Anuar Ştiinţific IRIM, vol. V, Chişinău, 2007, 325 p., 30 c.t;
 • Anuar Ştiinţific IRIM, vol. VI, Chişinău, 2008, 305 p., 32 c.t;
 • Anuar Ştiinţific, vol. VII-VIII, Chişinău, 2010, 406 p., 35, 2 c.t.
 • Anuar Ştiintific. vol. IX, Chişinău, 2011. – 304 p., 19, 30 c.t.
 • Anuar Ştiintific. vol. X, Chişinău, 2012. – 226 p., 16, 35 c.t.
 • Anuar Ştiintific. vol. XI, Chişinău, 2012. – 341 p., 23, 80 c.t.
 • Anuar Ştiintific. vol. XII, Chişinău, 2013. – 324 p., 23, 10 c.t.

Журнал «Международные Отношения Плюс»

 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.1, 2011, Chișinău, 145 pag.
 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.1, 2012, Chișinău, 154 pag.
 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.1, 2013, Chișinău, 143 pag.
 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.2, 2013, Chișinău, 190 pag.
 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.1, 2014, Chișinău, 252 pag.
 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.2, 2014, Chișinău, 148 pag.
 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.3, 2014, Chișinău, 221 pag.
 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.1, 2015, Chișinău, 226 pag.
 • Relaţii Internaţionale. Plus, nr.2, 2015, Chișinău, 277 pag.
 • Revista Relaţii Internaţionale. Plus, nr.1 (9), 2016, Chișinău, 239 pag;
 • Revista Relaţii Internaţionale. Plus, nr.2 (10), 2016, Chișinău.

Материалы Международных Научных и Практических Конференций

 • Материалы международной научной конференции Россия – Молдова: 10 лет дипломатических отношений, Кишинев, 2003, 173 p., 10,9 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Politica externă a Republicii Moldova în contextul extinderii NATO spre Est, 10-11 decembrie 2002, Chişinău, 2004, 77 p., 4,9 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Valorificarea potenţialului uman în epoca postindustrială, Conferinţă internaţională, 29 martie 2004, Chişinău, 2004, 268 p., 16,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Impactul transporturilor asupra dezvoltarii relatiilor economice internationale: Chişinau, 12 martie 2004 – Chişinău: Evrica, 2004. – 384 p.
 • Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale Procese integraţioniste europene: opţiuni, costuri, riscuri, avantaje, 5-6 mai 2006, Chişinău, 2006, 191 p., 11,5 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Dreptul Naţional în contextul proceselor integraţioniste europene, 22 decembrie 2006, Chişinău, 2007, 550 p., 45,4 c.t.;
 • Materialele Conferintei stintifico-practice internationale „Colaborarea economica – factor de baza al integrarii europene, 23 februarie 2007”, Chisinau, 2008, 327 p., 27,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Formarea profesională a specialiştilor în domeniul relaţiilor internaţionale: noi dimensiuni, 28 februarie 2007, Chişinău, 2007, 198 p., 12,4 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale „Traducerea intre norma, uz si necessitate, 31 martie 2007”, Chisinau, 2008, 300 p., 13,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale „Statul Moldovenesc continuitatea devenirii si consolidarii (19 noiembrie 2007)”, Chisinau, 2008, 187 p., 11,75 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifice internationale „Cultura politica si politica culturala in relatiile internationale: dimensiunea est-europeana”, 11 aprilie 2008, Chisinau, 2008, 151 p., 7,5 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice republicane Interconexiuni metodologice pragmatice si didactice in stiintele limbii, consacrate aniversarii a V-a de la fondarea IRIM, 18 aprilie 2008, Chisinau, 2009, 265 p., 13.2 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Dimensiunea economico-juridica a globalizarii, consacrate aniversarii a V-a de la fondarea IRIM, 16 mai 2008, Chisinau, 2009, 245 p., 13,2 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale „Criza economica mondiala: protejarea si promovarea producatorului din Republica Moldova”, 21 noiembrie 2008, Chisinau, 2008, 231 p., 11,6 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Modernizarea societatii contemporane prin umanizarea politicului, 10-11 octombrie 2008, Chisinau, 2009, 228 p., 10 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Protectia juridica a proprietatii, libertatii si sigurantei persoanei in dreptul national si international, 22 decembrie 2009, Chisinau, 2010, 395 p., 17,50 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Lingvistica între cercetare şi aplicare, Chişinău, 7 mai 2009, Chişinău, 2009, 248 p., 9,50 c.t.;
 • Materialele Mesei Rotunde, Esenta, caracterul si impactul reformei (modificarilor) constitutionale. Perspectiva si mecanismul realizarii, 30 martie 2010, Chisinau, 2011, 122 p., 6,5;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice republicane, Universitatea secolului XXI: Stiinta filologica intre cercetare si aplicare, 7 mai 2010, Chisinau, 2011, 288 p., 11,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice interuniversitare, Perspective de modernizare a societatii moldovenesti, 15 octombrie 2010, Chisinau, 2011, 169 p., 12,35 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifice internationale Evoluţia identităţii naţionale şi politice moldoveneşti: esenţa şi caracterul perceperii interne şi externe, 15-16 aprilie 2011, Chisinau, 2011, 176 p., 7,00 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifice internationale a tinerilor cercetători Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei în valorificării opţiunii europene: viziuni ale tinerilor cercetători, 30 mai 2013, Chişinău 2013, 327 p., 29,75 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale, consacrate aniversării a X-a a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova, Relatiile internationale-domeniu specific de activitate intelectuala. Contributia institutului de profil, 2 aprilie 2013, Chişinău, 2013, 446 p., 21,5 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Relaţiile bilaterale în contextul diferenţelor de opţiuni integraţioniste, 24 octombrie 2014, Chişinău, 2015, 217 p., 12, 5c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Managementul public şi guvernanţa în Uniunea Europeană, 12 mai 2015, Chişinău, 2015, 175 p., 11,0 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice internationale Impactul politicii externe asupra interesului naţional, 15 mai, 2015, Chişinău, 2015, 576 p., 28,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice Personalitate şi sport: teorie, metodică, practică, 10 mai 2016, Chişinău, 2016, 44p.
 • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării, 15 aprilie 2016, Chişinău, 2016, 24,40 c.t.;
 • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Managementul public al programelor europene, 10 iunie 2016, Chişinău, 2016, 7.0 c.t

Материалы Студенческих Международных Научных и Практических Конференций

 • Materialele Conferintei stiintifice studentesti interuniversitare „Procese integrationiste europene: aspecte politologice, economice, juridice si lingvistice”, 30 martie 2007, Chisinau, 2007, 226 p., 13,3 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifice studentesti „Procese integrationiste europene: aspecte politologice, economice, juridice si lingvistice, consacrate aniversarii a V-a de la fondarea IRIM”, 17 aprilie 2008, Chisinau, 2008, 198 p., 9,8 c.t;
 • Materialele Conferintei stiintifice studentesti Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice, 23 martie 2009, Chisinau, 2009, 164 p., 6,8 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice studentesti, 24 martie 2011, Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice, Chisinau, 2011, 220 p., 10,2 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice studentesti, 21 martie 2012, Procese integrationiste europene: aspecte politice, economice, juridice si lingvistice, Chisinau, 2013, 173 p., 7,50 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifice studentesti internaţionale, 2 aprilie 2013, Relaţiile internaţionale – domeniu de activitate al tinerilor: realizări şi aspiraţii, Chisinau, 2013, 286 p., 11,30 c.t.;
 • Materialele Conferintei stiintifico-practice studentesti interuniversitare, 13 martie 2015, Procese integrationiste regionale, Chisinau, 2016, 320 p., 12,20 c.t.
 • Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Probleme actuale ale politicii interne şi internaţionale a Republicii Moldova, 3 martie 2016, Chişinău, 2016, 226 p.

Научные Публикации Профессорско-преподавательского состава IRIM

 • Nazaria, Sergiu. Holocaust: File de istorie : (pe teritoriul Moldovei si in regiunile limitrofe ale Ucrainei, 1941-1944) / Nazaria, Sergiu; S. Nazaria; IRIM. – Ch., 2005. – 295 p.+imagini. – ISBN 9975-78-436-6
 • Бенюк, Валентин. Общетеоретические подходы к вопросу о федерализации / Бенюк, Валентин ; В. Бенюк; ГИМОМ; Кафедра Межд. Отношений (IRIM). – Ch. : CEP USM, 2006. – 64 p. – ISBN 978-9975-70-649-0
 • Бенюк, Валентин . Европейские интеграционные процессы : теории, концерции, понятия / Бенюк,Валентин ; Гос. Ин-т Международных Отношений Молдовы (IRIM). – Ch.: IRIM, 2006. – 140 p.
 • Beniuc, Valentin. Structura si functionalitatea procesului de studii : Ghidul studentului IRIM / V. Beniuc ; V. Beniuc, A.Cheptea; IRIM. – Ch.: IRIM, 2007. – 286 p. – ISBN 978-9975-9699-6-3
 • Кротенко, Юрий. Методические рекомендации для студентов-дипломников I-го цикла высшего оброзования по выпускным экзаменам на получение степени лиценциата и написанию дипломной работы, отчета о прохождении преддипломной практики по специальности „Междунар. экон. отношения” и „Турисм” / Кротенко, Юрий; Tatiana Lisii, Iurie Crotenco, Людмила Головатая; IRIM. – Ch. : IRIM, 2007. – 61 p. – ISBN 978-9975-9764-6-6
 • Назария, Сергей. История международных отношений и внешней политики великих держав в новейшее время: Курс лекций / Назария, Сергей ; С. Назария; ГИМОМ (IRIM). – К., 2007. – 688 c. – ISBN 978-9975-78-512-9
 • Gribincea, Alexandru. Indrumar metodic pentru seminare si lucrari practice la Bazele Marketingului / Gribincea, Alexandru; Alexandru Gribincea, Vitalie Cazacu, Tatiana Lisii; Inst de Relatii Intern. din Moldova (IRIM) Catedra Relatii Econ. Intern. – Ch.: CEP USM, 2007. – 80 p.
 • Lisii, Tatiana. Ghid metodic: privind executarea practicii de productie si a tezelor de an pentru studentii anului II, specialitatea „Turism si servicii hoteliere” / Lisii, Tatiana ; Tatiana Lisii, Igor Furculita; IRIM. – Ch.: IRIM, 2007. – 36 p. – ISBN 978-9975-9764-6-6
 • Lisii, Tatiana. Indicatii metodice: privind examenele de licenta si executarea tezelor de licenta pentru studentii de la specialitatile „Relatii economice, Turism si servicii hoteliere” / Lisii, Tatiana; Tatiana Lisii, Iurie Crotenco; IRIM. – Ch.: IRIM, 2007. – 41 p. – ISBN 978-9975-9764-6-6
 • Грибинча, Александру. Методические указания для семинарских и практических занятий по Основам Маркетинга / Грибинча, Александру; Александр Грибинча, Людмила Головатая; IRIM. – Ch.: IRIM, 2007. – 85 p. – ISBN 978-9975-9764-6-6
 • Lungu, Vasile. Recomandari metodice: privind elaborarea si sustinerea tezelor de an la disciplina „Dreptul procesual penal” al Republicii Moldova / Lungu, Vasile ; V.Lungu; IRIM. – Ch. : IRIM, 2007. – 8 p.
 • Lungu, Vasile. Program si materiale metodice privind organizarea si conducerea practicii de productie a studentilor facultatii de drept , anul IV / Lungu, Vasile ; V.Lungu; IRIM. – Ch.: IRIM, 2007. – 18 p.
 • Beniuc, Valentin. Factorul confesional in relatiile internationale : Monografie / Beniuc, Valentin ; V. Beniuc, Victor Juc; IRIM. – Ch. : Ed. CEP USM, 2008. – 115 p. – ISBN 978-9975-9764-3-5
 • Gribincea, Alexandru. Rolul corporatiilor transnationale in procesul de integrarea economica / A. Gribincea; A. Gribincea …; IRIM. – Ch.: ULIM, 2008. – 203 p. – ISBN 9975-70-080-2
 • Gribincea, Aлександр. Основы проведения внешнеэкономической деятельности / A. Gribincea; A. Gribincea …; IRIM. – Ch.: ULIM, 2008. – 365 p. – ISBN 9975-70-080-2
 • Lisii, Tatiana. Ghid de practica pentru studentii de la specialitatea „Turism” : (anul 3) / Lisii, Tatiana; Tatiana Lisii; IRIM. – Ch. : IRIM, 2008. – 32 p. – ISBN 978-9975-9764-6-6: 13.50.
 • Бенюк, Валентин. История политических учений: в 12-ти частях: Учеб. пособие. Часть 1: Политическая мысль Древнего Востока / Бенюк, Валентин; В.Бенюк, Э. Волков; Гос. Ин-тут Межд. Отношений Молдовы(IRIM). – Ch. : „Print-Caro”, 2009. – 271 c. – ISBN 978-9975-64-164-7
 • Шушу-Цуркан, Аурелия. Экономическая иновационная статистика: Методол. аспекты и анализ ситуаций в Республике Молдова / Шушу-Цуркан, Аурелия; Аурелия Шушу-Цуркан; IRIM. – Ch.: Print-Caro, 2009. – 250 с. – ISBN 978-9975-4044-9-5
 • Lisii, Tatiana. Integrarea capitalului bancar cu cel industrial: Realitati, perspective nationale si internationale / Lisii, Tatiana; Tatiana Lisii; IRIM. – Ch.: IRIM, 2009. – 217 p. – ISBN 978-9975-9764-6-6
 • Ganea, Victoria. Economia comertului: [Manual] / Ganea, Victoria; Victoria Ganea, Tatiana Lisii; IRIM. – Ch.: Print-Caro, 2009. – 218 p. – ISBN 978-9975-4159-3-4
 • Nazaria, Sergiu. Problema basarabeana si interpretarile ei in istoriografie: de la aparitie la tratatele de la Paris (1917-1947) / Nazaria, Sergiu ; S.Nazaria, V. Stepaniuc [IRIM]. – Ch., 2010. – 392 p. – ISBN 978-9975-78-951-6
 • Назария, Сергей. История без мифов. Вторая мировая война: генезис, ход и итоги : К 65-летию Великой победы над фашизмом / Назария, Сергей ; С. Назария; Гос. Инст. Межд. Отношений (IRIM); Центр Стратегического Анализа и Прогноза „Est-Vest” Республики Молдова. – К., 2010. – 500 с. – ISBN 978-9975-78-859-5
 • Dodu-Gugea, Larisa. Competitivitatea tarilor Europei centrale si de est in conditiile globalizarii / Dodu-Gugea, Larisa; Larisa Dodu-Gugea, Alexandru Gribincea; IRIM. – Ch.: Print-Caro, 2010. – 142 p. – ISBN 978-9975-9930-7-4
 • Bîrgau, Mihail. Criminologie (Curs universitar) / Birgau, Mihail ; Mihail Birgau; Instit. de Relatii Intern. din Moldova(IRIM); Fundatia Hanns-Seidel, Inst. pentru Cooperare si Contracte intern. din Germania. – Ed. a 2-a rev. si compl. – Ch. : „Print-Caro”, 2010. – 687 p.360 p. – Bibliogr.: p.661-681. – Criminalitatea economica. – ISBN 978-9975-4098-9-6
 • Andronic, Valentina. Grammaire francaise en exercices / Andronic, Valentina; Valentina Andronic; IRIM. – Ch.: Print-Caro, 2010. – 126 p. – ISBN 978-9975-4098-3-4.
 • Моисеенко Е.Г. Основы обеспечения экономической безопасности региональных объединений государств: теория, методология : Монография / Е. Г. Моисеенко; Е.Г. Моисеенко; IRIM. – Ch.: IRIM, 2011. – 279 p. – ISBN 978-9975-4187-1-3
 • Percinschi, Natalia. Integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana:unele directii de convergenta / Percinschi, Natalia; Natalia Percinschi, A. Gribincea; IRIM. – Ch.: Print-Caro, 2011. – 236 p. – ISBN 9975-70-080-2
 • Lungu, Vasile. Reglementari juridice privind esenta, structura si continutul actiunii civile in procesul penal: Monografie / Lungu, Vasile, Boca, Vasile; IRIM; Red. st. Trofim Carpov. – Ch. : Iulian, 2011. – 164 p. – ISBN 978-9975-4197-1-0
 • Lungu, Vasile. Cooperarea juridica internationala in materie penala: Monografie / Lungu, Vasile, Vacaru, Silviu; IRIM; Red. st. Viorel Berliba. – Ch. : Iulian, 2011. – 224 p. – ISBN 978-9975-4244-0-0
 • Gureu, Valeriu. Ghid de licenta: 90 de intrebari : Suport pentru studenti / Valeriu Gureu; IRIM. – Ch.: IRIM, 2011. – 305 p. – Seria-Drept International
 • Gureu, Valeriu. Гид для лицензии: 90 вопрсов: Справочник для студентов / Gureu Valeriu; IRIM. – Ch.: IRIM, 2011. – 305 c. – Серия-Международное право
 • Andronic, Valentina. Le francais : Etude du texte socio-politique, a l’usage des annees II et III, faculte de RISP / Andronic, Valentina; Valentina Andronic, Galina Munteanu; IRIM. – Ch.: Print-Caro, 2011. – 89 p. – ISBN 978-9975-4226-2-8
 • Andronic, Valentina. Le francais: Etude du vocabullaire et du texte de presse / Andronic, Valentina; Valentina Andronic; IRIM. – Ch.: Print-Caro, 2011. – 79 p. – ISBN 978-9975-4226-2-8
 • Birgau, Mihail. Sisteme constitutionale comparate / Birgau, Mihail, Gureu, Vasile; IRIM. – Ed. a 2-a, rev. si completată. – Ch.: Print-Caro, 2012. – 704 p.
 • Afanas, Nicolai. Uniunea europeana: procese, institutii si interactiune cu Republica Moldova : Suport bibliografic (READER) / Afanas, Nicolai; Nicolai Afanas, Cebotari Svetlana, Cristina Morari; IRIM. – Ch.: S.a., 2012. – 146 p.
 • Beniuc Valentin. Diplomaţia, istorie, terminologie, personalităţi: curs univ./ IRIM.-Ch.: S.n., 2013 (Tipografia Print-Caro).-332 p.
 • Bîrgau, Mihai. Reglementarea juridica a pietei valorilor imobiliare: Studiu monografic / Birgau, Mihai; M. Birgau, Ion Iova, Ina Birgau; IRIM. – Ch.: USEFS, 2013. – 171 p. – ISBN 9975-935-75-3
 • Buruiana, Ion. Protectia Europeana a Drepturilor Omului / Buruiana, Ion ; IRIM; I. Buruiana. – Ch. : Print-Caro, 2013. – 92 p. – ISBN 978-9975-56-105-1
 • Cucerescu, Vasile. Drept institutional european : Note de curs / Cucerescu, Vasile ; IRIM; V. Cucerescu. – Ch.: Print-Caro, 2013. – 178 p. – ISBN 978-9975-56-105-1
 • Cauia, Alexandru, Melnic, Violeta. Ghid metodic privind elaborarea tezelor la ciclul II „Masterat” / A. Cauia, V.Melnic, V.Gamurari; IRIM. – Ch.: Grafema Libris, 2013. – 30 p. – ISBN 978-9975-52-140-6
 • Cauia, Alexandru, Melnic, Violeta. Ghid metodic privind elaborarea tezelor la ciclul I „Masterat” / A. Cauia, V.Melnic, V.Gamurari; IRIM. – Ch.: Grafema Libris, 2013. – 28 p. – ISBN 978-9975-52-139-0
 • Cauia, Alexandru, Melnic, Violeta. Ghid metodic privind elaborarea tezelor de licenta la ciclul I si tezelor de „Masterat” la ciclul II: Metoda de elaborare… / A. Cauia, V.Melnic; IRIM. – Ch.: Grafema Libris, 2013. – 54 p. – ISBN 978-9975-52-163-5
 • Soimu, Ilona. Introductory course in english : Socio-political texts / Soimu, Ilona; Ilona Soimu; IRIM . – Ch.: IRIM, 2013. – 56 p. – ISBN 978-9975-56-110-5
 • Roşca, Ludmila. Etica şi integritatea universitară:experienţe, realizări, probleme: Monografie/Ludmila roşca, Constantin Lazari; IRIM.-Chişinău:S.n., 2014 (Tipografia Print-Caro).- 172 p.-ISBN978-9975-56-215-7
 • An Introduction to International Economics: Questions & Answers / aut.: Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek [et a.]; IRIM . – Ch.: IRIM, 2014. – 200 p. – ISBN 978-9975-4023-4-7
 • Gribincea, Alexandru. Economia mondială şi securitatea economică: Manual/Alexandru Gribincea, Ludmila Golovataia, Ghenadie Brovca.-Chişinău:Print-Caro, 2014.-337 p.-ISBN 978-9975-56-175-4
 • Gribincea, Alexandru, Cazacu, Vitalie, Frumusachi, Eduard. Comerţ internaţional: Note de curs/Alexandru Gribincea, Vitalie Cazacu, Eduard Frumusachi; Inst. de Relaţii Int. din Moldova (IRIM), – Chişinău: S. n., 2016 (Tipogr. „Print-Caro”). – 99 p. – ISBN 978-9975-56-334-5
 • Lazari, Constantin. Dreptul international al afacerilor: Note de curs / Lazari, Constantin, V. Melnic, V. Gureu; C.Lazari, V. Melnic, V. Gureu; IRIM. – Ch. : S.n., 2014. – 318 p. – ISBN 978-9975-56-163-1
 • Cernomoret, Sergiu. Samovolnicia in dreptul penal: Monografie / Cernomoret, Sergiu; S. Cernomoret; IRIM. – Ch.: IRIM, 2014. – 318 p. – ISBN 978-9975-56-158-7
 • Melnic, Violeta. Protectia si raspunderea penala a minorilor la nivel european: Monografie / Melnic, Violeta; V. Melnic; IRIM. – Ch.: IRIM, 2014. – 337 p. – ISBN 978-9975-56-162-4
 • Гуреу, Валерий. Сравнительное конституционное право: Курс лекций / Гуреу, Валерий ; Валерий Гуреу; IRIM. – Ch.: S.n., 2014. – 251 c.
 • Ghidul Uniunii Europene in scoala intre educatia formala si neformala / V. Cucerescu, [IRIM], E. Banus, I.Gh. Barbulescu, I. Horga. – Ch.: Print-Caro, 2014. – 166 p. – ISBN 978-9975-56-166-2
 • Beniuc, Valentin. Uniunea Europeana-Uniunea Euroasiatica: studiu comparat / Beniuc, Valentin; Valentin Beniuc, Ludmila Rosca, Nicolae Afanas; IRIM. – Ch.: S.n., 2015. – 156 p. – ISBN 978-9975-56-282-9
 • Cazacu, Vitalie. Teorie economica: Ghidul afacerilor performante: Curs de prelegeri / Cazacu, Vitalie; Cazacu Vitalie, Tatiana Chirila; IRIM. – Ch.: IRIM, 2015. – 237 p. – ISBN 978-9975-4023-6-1
 • Bîrgau, Mihail. Dreptul constitutional al tarilor straine / Birgau, Mihail, Gureu, Valeriu;; IRIM. – Chişinău: S.n., 2015. – 295 p.
 • Beniuc, Liliana. Dreptul relatiilor internationale al Uniunii europene prim prizma prevederilor tratatului de la Lisabona / Beniuc, Liliana; Beniuc, Liliana;IRIM. – Ch.: S.n., 2015. – 131 p.
 • Melnic Violeta. Aide Memoire: Standards of Behavior, Gender and Human Trafficking with special considerations of child rights and protection: ghid / Melnic Violeta; Violeta Melnic; IRIM. – Ch.: IRIM, 2015. – 46 p. – ISBN 978-9975-56-248-5
  Ghid pentru practica de specialitate:Specialitatea Drept: Ciclu I; Ciclu lI: ghid / G. Pogonet, S. Cernomoret …; IRIM. – Ch.: IRIM, 2015. – 46 p. – ISBN 978-9975-56-244-7
 • Vrabie, Andrei. Aspecte juridico-teoretice ale dialogului dintre Uniunea Europeana si statele terte privind libertatea regimului de vize: Ghidul afacerilor performante:Curs de prelegeri / Vrabie, Andrei ; Vrabie Andrei; IRIM. – Ch.: IRIM, 2015. – 89 p. – ISBN 978-9975-56-246-1
 • Андреева Т.Г. Международные расчеты и финансирование, конспект лекции / Т. Г. Андреева ; Андреева Т.Г.; IRIM. – Ch.: S.n., 2015. – 157 p.
 • Андреева Т.Г. Международные расчеты и финансирование, / Т. Г. Андреева; Андреева Т.Г.; IRIM. – Ch.: S.n., 2015. – 80 p.
 • Курдов. И. Начальная подготовка в борьбе самбо в процессе физического воспитания студентов / И. Курдов; Курдов. И., С.Курдов. Е.Милякова-Роман; IRIM. – Ch.: S.n., 2015. – 164 p. – 41.50. 978-9975-56-254-6
 • Furtuna Petru. Istoria contemporana a tarilor Asiei si Africii: Ghid metodic / Furtuna Petru ; Petru Furtuna; IRIM. – Ch. : S.n., 2015. – 65 p. – ISBN 978-9975-56-282-9
 • Afanas, Nicolae. Ghid metodic: privind elaborarea, prezentarea si evaluarea tezelor de an, licenta si masterat / Afanas, Nicolae; Nicolae Afanas, Liliana Beniuc,Petru Furtuna; IRIM. – Ch.: S.n., 2015. – 46 p. – ISBN 978-9975-56-282-9
 • Ghid metodic: privind elaborarea si perfectarea referatului stiintific, proiectului de specialitate, proiectului/tezei de licenta/masterat / Galina Pogonet…; IRIM. – Ch.: S.n., 2015. – 39 p. – ISBN 978-9975-56-282-9
 • В. Бенюк, Э. Волков, В. Степанюк, История политических учений в 12-ти книгахChişinău, учебное и методическое пособие, 2016. – 688 p. – ISBN 978-9975-56-377-2
 • В. Бенюк, Э. Волков, В. Степанюк. Молдавская общественно-политическая мысль (XVI-XIX вв.), монография, Chişinău, 2017. – 562 p. – ISBN 978-9975-56-377-2
 • Statalitatea Moldovei: abordare interdisciplinară, culegere de articole ştiinţifice. Coordonatori: Valentin Beniuc, Ludmila Roşca. – Chişinău, 2017, Tipografia „Print-Caro”. – 216 p. –  ISBN 978-9975-56-414-4
 • Alexandr Dughin, Relaţii Internaţionale, Paradigme, teorii, sociologie: manual pentru instituţii superioare de învăţămînt – Chişinău: IRIM, 2016 (Tipografia Print-Caro). – 468 p., ISBN 978-9975-3092-8-8
 • Бровка Г. М., Инновационная экономика и национальная безопасность: система формирования и стратегия обеспечения, монография, Chişinău, 2016 (F. E. – P „Tipografia Centrală”). – 319 p. – ISBN 978-9975-53-662-2
 • World Economy and International Economic Relations/ aut. Y. Kozak, A. Gribincea, A. Daniliuc [et al.]; IRIM. – Kiev-Chisinau: IRIM, 2016. – 223 p. – ISBN 978-9975-56-400-7
 • Certan, Simion. Managementul afacerilor: Curs universitar pentru ciclul I, licenţă/ Simion Certan, Ion Certan; IRIM.-Ed. A 2-a compl. şi actualizată. – Chişinău: S. n., 2016 (Tipografia Print-Caro). – 489 p. – ISBN 978-9975-56-311-6
  Gureu, Valeriu. Drept administrativ: Note de curs/ Valeriu Gureu; IRIM. – Chişinău: S. n., 2016 (Tipografia Print-Caro). – 492 p. – ISBN 978-9975-56-317-8
 • Gureu, Valeriu, Pogoneţ, Galina, Bădărău, Elena, Balan, Andrei, Gureu, Oxana. Drept vamal: Note de curs/Valeriu Gureu, Galina Pogoneţ, Elena Bădărău [et. al.]; Inst. de Relaţii Int. din Moldova (IRIM). – Chişinău: S.n., 2016 Tipogr. „Print-Caro). – 382p. – ISBN 978-9975-56-337-6
 • Popovschi, Liliana. Morphologie du francais. Groupe du nom et pronom (support de cours avec exercices d’ application et d’analyse morpholoque)/ Liliana Popovschi, IRIM. Chişinău: S. n., 2016 (Tipografia Print-Caro). – 250 p. – ISBN 978-9975-56-320-8
 • Курдов С., Письма к учителю/ С. Курдов, И. Курдов, Е. Милякова-Роман; IRIM. – Chişinău: Б. и., 2016 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p. – ISBN 978-9975-56-329-1
 • Андреева, Татьяна. Методические указания по проведению семинарских занятий по дисциплине «Международные инвестиции»/ Татьяна Андреева, Александр Грибинча; IRIM. Chişinău: Б. и., 2016 (Tipogr. „Print-Caro”). – 50 p. – ISBN 978-9975-56-318-5
 • Gribincea, Alexandru. Instrucţiuni metodice privind desfăşurarea seminarelor la disciplina: „Investiţii internaţionale”: pentru studenţii de la specialitatea „Economie mondială şi relaţii economice internaţionale”/ Alexandru Gribincea, Tatiana Andreeva; IRIM.- Chişinău: S. n., 2016 (Tipografia „Print- Caro”). – 49 p. – ISBN 978-9975-56-319-2
 • Т. Андреева, А. Грибинча. Динамика международных экономических отношений: влияние прямых иностранных инвестиций на экономику Республики Молдова, монография, Chişinău, 2016 (Tipografia „Print- Caro”). – 232 p., ISBN 978-9975-56-388-8
 • Alexandru Gribincea, Vitalie Cazacu, Eduard Frumusachi, Comerţ internaţional, note de curs, Chişinău, 2016 (Tipografia „Print- Caro”). – 99 p., ISBN 978-9975-56-334-5
 • Angela Ceban. Relaţii valutar-financiare internaţionale: Note de curs. – Chişinău: IRIM, 2016 (Tipografia „Print- Caro”). – 154 p., ISBN 978-9975-3092-5-7
 • Angela Ceban. Instrucţiuni metodice privind desfăşurarea prelegerilor şi seminarelor la disciplina Relaţii valutare internaţionale. Chişinău: IRIM, 2016 (Tipografia „Print- Caro”). – 57 p., ISBN 978-9975-3092-6-4
 • Dodu-Savca, Carolina. Reflecţii asupra căutării Sinelui în eseu. Valery și Yourcenar: vocaţia cunoașterii mens in spiritus. Seria Multilingvism și culturi în dialog. ISBN 978-973-163-918-5. 821.135 1-4. București: Editura Fundației România de mâine, 2015, coli tipar 16, 256 pagini.  12,8 c./a. Prezentată la Târgul de carte: Caravana Gaudeamus 2016, Cartea de învățătură – Cartea universitară de înaltă ținută academică. Cluj-Napoca, Piața Unirii, 20-24 aprilie 2016
 • Dodu-Savca, Carolina. Iniţiere în redactarea academică: de la proiect la rezultat. Lucrare metodică de suport la cursul Tehnici de scriere academică pentru anul II și III, Ciclul I. – Chişinău: IRIM, S.n., Tipografia Print-Caro, 2016. – 165 pagini. Bibliogr.: p.126-127.  ISBN 978-9975-56-344-4 – 8,25 c./a
 • Dodu-Savca, Carolina. Scrierea academică.  Etape. Proces. Produs.  Ghid metodic in extenso privind cercetarea universitară la Ciclul II. – Chişinău: IRIM, S.n., Tipografia Print-Caro, 2016. – 196 pagini. Bibliogr.: p.151-153. ISBN 978-9975-56-343-7 – 9,8 c./a
 • Dodu-Savca, Carolina. Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă. Specialitatea Limbi Moderne (translator). Titlul academic: Licenţiat în Ştiinţe Umanistice. Calificarea: Translator – engleză / franceză / germană. Durata studiilor: 3 ani – Chişinău: Chişinău: IRIM, S.n., Tipografia Print-Caro, 2016. – 55 pagini. Bibliogr.: p.27-28 – 50 ex. 978-9975-56-346-8 – 2,75c./a
 • Dodu-Savca, Carolina. Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezei de master. Specialitatea: Traducere specializată şi tehnica documentării terminologice. Titlul academic: Master în Ştiinţe Umanistice. Durata studiilor: 2 ani – Chişinău: IRIM, S.n., Tipografia Print-Caro, 2016. – 58 pagini. Bibliogr.: p.25-26. ISBN 978-9975-56-347-5 – 2,9 c./a
 • Elena Dragan, Syntaxe de la phrase simple. Les termes de proposition,  Chişinău, 2016 (Tipografia „Print- Caro”). – 165 p., ISBN 978-9975-56-352-9.